"with a clear conscience" po polsku

EN

"with a clear conscience" - polskie tłumaczenie

EN with a clear conscience
volume_up
{przysłówek}

with a clear conscience
Can we, with a clear conscience, deport people who have been the victims of racial persecution?
Czy możemy z czystym sumieniem deportować ludzi, którzy padli ofiarą prześladowań na tle rasowym?
I would also ask you, however, whether we can carry the flame through the whole of Europe with a clear conscience?
Mógłbym jednak zapytać, czy możemy z czystym sumieniem przenieść ogień przez całą Europę?

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "with a clear conscience"

with przyimek
with
a przedimek/rodzajnik
clear przymiotnik
to clear czasownik
conscience rzeczownik
Polish

Przykłady użycia - "with a clear conscience" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn the kingdom of the Eurocrats, the only price to be paid for a clear conscience is the community.
W królestwie eurokratów cenę za czyste sumienie płaci jedynie wspólnota.
EnglishHonestly, though, can we, here, have a clear conscience when a child is dying of hunger every five seconds?
Czy jednak możemy mieć czyste sumienie, jeśli co pięć sekund umiera z głodu dziecko?
EnglishIn the kingdom of Eurocrats, a clear conscience comes cheap.
W królestwie eurokratów czyste sumienie można kupić tanio.
EnglishI am convinced that a clear conscience in relation to Russia is not a luxury that the European Union cannot afford.
Jestem przekonany, że czyste sumienie w odniesieniu do Rosji nie jest luksusem, na który Unii Europejskiej nie stać.
EnglishI can do so with a clear conscience.