"witch" po polsku

EN

"witch" - polskie tłumaczenie

volume_up
witch {rzecz.}

EN witch
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

witch (też: sorceress, vixen)
Because it's about witch trials, and how people thought back then.
Mówi o sądzeniu czarownic i o tym jak ludzie kiedyś myśleli.
I do not see this situation as a justification for a witch-hunt on hedge funds.
Nie uważam, by sytuacja ta uzasadniała polowanie na czarownice urządzane na fundusze hedgingowe.
These rumours and witch-hunts fuelled by those same authorities have caused enormous harm; they indicate a lack of responsibility.
Plotki i polowanie na czarownice podsycane przez te władze spowodowały nieprawdopodobne szkody; dowodzą braku odpowiedzialności.
witch (też: crone, hellcat, harridan)
Ask my sister, she is the witch, she knows everything.
Zapytajcie moją siostrę, ona jest wiedźmą, ona wie wszystko.

2. przenośny

witch
volume_up
czarownica {f.} [przen.]
Because it's about witch trials, and how people thought back then.
Mówi o sądzeniu czarownic i o tym jak ludzie kiedyś myśleli.
I do not see this situation as a justification for a witch-hunt on hedge funds.
Nie uważam, by sytuacja ta uzasadniała polowanie na czarownice urządzane na fundusze hedgingowe.
These rumours and witch-hunts fuelled by those same authorities have caused enormous harm; they indicate a lack of responsibility.
Plotki i polowanie na czarownice podsycane przez te władze spowodowały nieprawdopodobne szkody; dowodzą braku odpowiedzialności.
witch
volume_up
jędza {f.} [przen.]

Synonimy (angielski) dla "witch":

witch

Przykłady użycia - "witch" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI do not see this situation as a justification for a witch-hunt on hedge funds.
Nie uważam, by sytuacja ta uzasadniała polowanie na czarownice urządzane na fundusze hedgingowe.
EnglishHe claims that finance ministers are witch doctors who are sacrificing jobs at the altar.
Twierdzi on, że ministrowie finansów są szamanami składającymi na ołtarzu ofiarę z miejsc pracy.
EnglishWitch doctors' gangs are responsible for organising the murder of albinos.
Morderstwa albinosów są organizowane przez gang szamanów.
EnglishBecause it's about witch trials, and how people thought back then.
Mówi o sądzeniu czarownic i o tym jak ludzie kiedyś myśleli.
EnglishIn Poland, unfortunately, a witch-hunt is being conducted against the opposition, and the courts have joined in.
Niestety w Polsce trwa nagonka na opozycję. W Polsce do tej nagonki dołączyły sądy.
EnglishI remembered that Dorothy killed the witch by putting water on her.
Pamiętałem, że Dorothy zabiła wiedźmę oblewając ją wodą.
EnglishThere is a 'witch hunt' atmosphere developing with regard to Romanian citizens and the Roma, with many punitive expeditions.
Kraj ogarnia atmosfera nagonki na obywateli narodowości romskiej, dochodzi do wielu "ekspedycji karnych”.
EnglishThirteen pacifist groups, such as Bethlehem and Breaking the Silence, are the victims of a veritable witch-hunt.
Ofiarą istnego polowania na czarownice padło trzynaście grup pacyfistycznych, takich jak "Bethlehem” i "Breaking the Silence”.
EnglishThese rumours and witch-hunts fuelled by those same authorities have caused enormous harm; they indicate a lack of responsibility.
Plotki i polowanie na czarownice podsycane przez te władze spowodowały nieprawdopodobne szkody; dowodzą braku odpowiedzialności.
EnglishWe defend our point of view in a fair debate that is based on truth, but we do not wish to take part in a political witch hunt.
Bronimy naszego punktu widzenia w toku debaty, która opiera się na prawdzie, ale nie chcemy brać udziału w politycznym polowaniu na czarownice.
EnglishMy colleague, Mr Vanhecke, is the target of a veritable witch-hunt within this European Parliament, to which he was legitimately elected.
Mój kolega, pan poseł Vanhecke, jest w tym Parlamencie, do którego został zgodnie z prawem wybrany, obiektem prawdziwego polowania na czarownice.
EnglishThat is why I have been following with concern the political witch hunt about the Hungarian media law, which we could also witness here today in this House.
Dlatego też z troską śledzę polityczną nagonkę na węgierską ustawę medialną, której świadkami byliśmy też dzisiaj w Parlamencie.
EnglishI do not support the witch-hunt that is again today being led by some against those who are attempting to set boundaries for immigration in Europe.
Nie popieram "polowania na czarownice”, jakie prowadzą dziś niektórzy przeciwko tym, którzy starają się wyznaczyć granice dla imigracji w Europie.
EnglishThere is a witch-hunt climate against Romanians and Roma, with a great number of punitive expeditions and with travellers' camps that have been set on fire.
Nastawienie do Rumunów i Romów nabiera charakteru polowania na czarownice, rośnie liczba ekspedycji karnych i obozowisk, pod które podłożono ogień.
EnglishNormal practice is to turn to local witch doctors for help. The low level of education of the local population contributes to its belief in supernatural characteristics.
Wiara w nadprzyrodzone zdolności potęgowana jest także niskim poziomem wykształcenia lokalnej ludności, która dodatkowo neguje także wszystko, co inne.
EnglishMr Audy's report covers all of these problems and recognises that the US has returned to customs McCarthyism with a security/insecurity witch-hunt.
Raport pana Audy uwzględnia wszystkie te problemy; w raporcie zwrócono również uwagę na fakt, że USA wróciło do celnego maccartyzmu, polując na wiedźmy bezpieczeństwa lub jego braku.
EnglishIn all the understandable panic, there must not, under any circumstances, be a witch-hunt, as that would drive many hard-working farmers throughout Europe to the wall.
W tej zrozumiałej atmosferze paniki pod żadnym pozorem nie może dochodzić do polowania na czarownice, ponieważ to podstawiłoby pod ścianą wielu ciężko pracujących rolników.
EnglishThis is essential in a continent where mayors can overthrow presidents and where another president has been crippling his own population to carry out witch hunts.
Jest to istotne na kontynencie, gdzie sprawujący władzę w miastach mogą obalić prezydenta swego kraju, a inny prezydent okalecza ludność, aby umożliwić jej polowanie na czarownice.
EnglishMy colleague, Mr Vanhecke, is the target of a veritable witch-hunt in Belgium, the sole aim of which is to condemn him and force him to step down from the political stage.
Mój kolega, pan poseł Vanhecke, jest w Belgii obiektem przysłowiowego polowania na czarownice, którego jedynym celem jest potępienie go i zmuszenie go do opuszczenia sceny politycznej.
English(NL) Mr President, I, too, am delighted that the resolution has been voted down, as it is unacceptable for this House to be misused to conduct a political witch-hunt against a specific politician.
(NL) Panie przewodniczący! Ja również cieszę się z odrzucenia rezolucji w głosowaniu, ponieważ to niedopuszczalne, aby tę Izbę wykorzystywać do politycznej nagonki na konkretnego polityka.