"wit" po polsku

EN

"wit" - polskie tłumaczenie

volume_up
wit {rzecz.}
volume_up
to wit {przysł.}

EN wit
volume_up
{rzeczownik}

wit (też: gag, humor, jest, joke)
Mr President, brevity is the source of wit.
Dobry dowcip to zwięzły dowcip.
The book owes its energetic character to its excessiveness, exaggeration, impudence and angry verve, restrained only by the author’s cutting wit.
Książkę wypełnia energia płynąca z przesytu, gruboskórności, bezwstydu i niewyczerpanej, hamowanej tylko przez cięty dowcip werwy twórcy.
And they were people who were not short of wit, or grace or energy, but they had no hope, no jobs, no prospects.
Byli to ludzie, którym nie brakowało dowcipu, gracji lub energii, a którzy pomimo tego pozbawieni byli nadziei, pracy i widoków na przyszłość.
wit (też: quiz, scoffer, teaser, taunter)

Przykłady użycia - "wit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHer former name was Fay Wray, and so that was -- I didn't have the wit to say, "Take the painting."
Wcześniej nazywała się Fray Wray - i nie miałem jaj by powiedzieć "Możesz wziąć obraz"
EnglishAnd it came to pass, after he had eaten bread, and after he had drunk, that he saddled for him the ass, [to wit], for the prophet whom he had brought back.
A tak gdy się najadł chleba i napił się, osiodłał osła prorokowi onemu, którego był wrócił.
EnglishHer production in the theatre in the Haus der Kunst was characterised by a great deal of wit, irony and theatrical precision.
Spektakl odniósł duży sukces. Inscenizacja na deskach Haus der Kunst zawierała dużą dawkę humoru, ironii i aktorskiej precyzji.
EnglishWhy not have the quick wit of a Ken Jennings, especially if you can augment it with the next generation of the Watson machine?
Czemu nie mielibyśmy mieć bystrego umysłu Kena Jenninga, szczególnie, gdybyśmy mogli się uczyć od nowego superkomputera Watson?
EnglishI know you, Zita, as someone who, when she tackles anything, does so with a ready wit, determination, intelligence and vigour.
Znam panią jako osobę, która, bez względu na rodzaj zadania, podejmuje się pracy z determinacją, wigorem i w sposób błyskotliwy.
EnglishAnd they were people who were not short of wit, or grace or energy, but they had no hope, no jobs, no prospects.
Byli to ludzie, którym nie brakowało dowcipu, gracji lub energii, a którzy pomimo tego pozbawieni byli nadziei, pracy i widoków na przyszłość.
EnglishIt measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country.
Nie mierzy naszego rozumu, ani naszej odwagi, ani mądrości i naszej nauki, ani naszego współczucia, ani oddania krajowi.
English[to wit], that the Gentiles are fellow-heirs, and fellow-members of the body, and fellow-partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel,
To jest, iż poganie są spółdziedzicami i spólnem ciałem, i spółuczestnikami obietnicy jego w Chrystusie przez Ewangieliję.
English(Music: "Who U Wit" by Lil' Jon & the East Side Boyz) The music that, I would say, is written for automobile sound systems works perfectly on it.
(Muzyka: "Who U Wit", Lil' Jon & the East Side Boyz) Muzyka, która jak myślę jest pisana dla samochodów świetnie w nich brzmi.
EnglishEven the information revealed in this newspaper, to wit that the book is unreadable, fell victim in the annexed territories to the retort: ‘the blacks parts are the letters’.
Nawet wyrażane w prasie opinie, że książka nie daje się czytać, zostały na zaanektowanych terenach zignorowane.
Englishto wit, that God was in Christ reconciling the world unto himself, not reckoning unto them their trespasses, and having committed unto us the word of reconciliation.
Ponieważ Bóg był w Chrystusie, świat z samym sobą jednając, nie przyczytując im upadków ich, i położył w nas to słowo pojednania:
EnglishHis seven stories, told in the tradition of the American story, are masterpieces, exciting, stamped with sarcastic wit and all ending in surprising clinchers.
Jego siedem historii, opowiedzianych w tradycji amerykańskich short story, to ekscytujące, pełne sarkastycznego humoru arcydzieła o zaskakujących pointach.
EnglishThe reconstituted product should be administered by intravenous infusion using a sterile disposable syringe or an infusion bag wit h a 0.22 micron pore size in-line filter.
Rozpuszczony produkt nalezy podac w postaci infuzji przy uzyciu jalowej jednorazowej strzykawki lub worka do infuzji z przylaczonym filtrem o srednicy porów 0, 22 mikrona.
EnglishAnd not only so, but ourselves also, who have the first-fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for [our] adoption, [to wit], the redemption of our body.
A nie tylko ono stworzenie, ale i my, którzy mamy pierwiastki Ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując przysposobienia synowskiego, odkupienia ciała naszego.
English[to wit], Jerusalem, and the cities of Judah, and the kings thereof, and the princes thereof, to make them a desolation, an astonishment, a hissing, and a curse, as it is this day;
Jeruzalem, i miasta ziemi Judzkiej, i królów jej, i książąt jej, abym ich podał na spustoszenie, na zdumienie, na poświstanie, i na przeklęstwo, jako się to dziś okazuje.
EnglishThen Amaziah separated them, [to wit], the army that was come to him out of Ephraim, to go home again: wherefore their anger was greatly kindled against Judah, and they returned home in fierce anger.
Przetoż oddzielił Amazyjasz to wojsko, które było przyszło do niego z Efraima, aby szło na miejsce swe; i rozgniewali się bardzo na Judę, i wrócili się do miejsca swego z wielkim gniewem.