"to win over" po polsku

EN

"to win over" - polskie tłumaczenie

EN to win over
volume_up
{czasownik}

to win over (też: to acquire, to raise, to recruit, to win)
volume_up
pozyskać {czas. dk}
to win over (też: to conciliate, to propitiate)
volume_up
zjednać {czas. dk}
to win over (też: to acquire, to raise, to recruit, to win)
volume_up
pozyskiwać {czas. ndk}
to win over (też: to win around, to win round)
volume_up
kaptować {czas. ndk} [pot.]
to win over (też: to win around, to win round)
volume_up
skaptować {czas. dk} [pot.]
to win over (też: to win sb over)
volume_up
przekonać do siebie {czas. dk}

Przykłady użycia - "to win over" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe never thought it would happen that they would win over Sweden! ~~~ (Applause)
Nigdy nie przypuszczaliśmy, że dojdzie do tego, że pokonają Szwecję! (Brawa)
EnglishThey have to explain the decision taken in Lisbon to the citizens and win them over to it.
Muszą wyjaśnić obywatelom decyzję podjętą w Lizbonie i przekonać ich do niej.
EnglishWe must work together on sensible rules to win over our G20 partners.
Musimy wspólnie wypracować mądre zasady, które przekonają naszych partnerów z grupy G-20.
EnglishTo conclude, Commissioner, we are with you, but you must put up more of a fight in order to win over the Commission itself.
Kończąc, panie komisarzu, jesteśmy z panem, ale musi pan stoczyć bitwę, aby wygrać z samą Komisją.
EnglishIn this respect, I should like to encourage the President-in-Office effectively to win the majority over on 9 October.
W tym względzie chciałbym zachęcić urzędującego przewodniczącego Rady, aby skutecznie przekonał większość 9 października.
EnglishBut also to put the positive case for enlargement, to win over sceptic publics, and our group will support you in doing so.
Pana zadaniem będzie też pozytywne przedstawienie rozszerzenia Unii i przekonanie sceptyków, a nasza grupa będzie pana w tych działaniach wspierać.
EnglishIf we want to win over not only the minds, but also the hearts of the people, we must take a step further on the question of what good the European project is doing.
Jeżeli chcemy trafić nie tylko do umysłów, ale i do serc ludzi, musimy posunąć o krok dalej pytanie, jaki jest pożytek z europejskiego projektu.
EnglishHowever, in my opinion, it should be possible to provide the public with more information and to win over the mass media, in order to gain more support in this area.
Jednak moim zdaniem w celu zdobycia większego poparcia w tym obszarze powinno być możliwe przekazanie opinii publicznej większej liczby informacji i zainteresowanie mediów.
EnglishBut instead, surprisingly, he said, "Oh, bring her down here for a year, and if I can't win her over, no one can." ~~~ So I did end up working for him in the White House.
Ale wręcz przeciwnie, zaskakująco powiedział: "Przyślijcie ją do mnie na rok, jeśli nie zdołam jej przekonać, to nikomu sie to nie uda." Skończyłam więc pracując dla niego w Białym Domu.
EnglishWe are so pleased that the Treaty of Lisbon is finally in force, yet when faced with our first challenge after Lisbon, we let the tabloid press and armchair politics win out over reason.
Tak bardzo cieszymy się, że traktat lizboński nareszcie obowiązuje, że gdy napotykamy na pierwsze po Lizbonie wyzwanie, pozwalamy tabloidom i kawiarnianym politykom wygrać z rozsądkiem.