"who does not" po polsku

EN

"who does not" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "who does not" w kontekście.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "who does not"

who zaimek
to do czasownik
not przysłówek
Polish

Przykłady użycia - "who does not" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTaking the example of the antiviral drugs: who has, and who does not have, these?
Weźmy choćby przykład leków przeciwwirusowych: kto je ma, a kto ich nie ma?
EnglishAny farmer who does not treat his soil with care will not be a farmer for long.
Każdy rolnik, który nie dba o swoją glebę, długo nie będzie rolnikiem.
EnglishThat is perfectly obvious to anyone who does not keep their eyes closed.
Jest to zupełnie oczywiste dla każdego, kto nie zamyka oczu na rzeczywistość.
EnglishThe damage to the economy for each one who does this is around $15,000.
Oglądając całość, widz spowoduje szkody gospodarcze w wysokości około 15 tys.dolarów.
EnglishIt has been difficult to listen to someone who does not provide any information.
Trudno jest słuchać kogoś, kto nie udostępnia żadnej informacji.
EnglishWe have to ask: who does the EU represent if it is not the Member States?
Musimy zapytać: kogo reprezentuje UE, jeżeli nie państwa członkowskie?
EnglishAnyone who does not wish to support Mrs Vălean's motion can stand up.
Jeśli ktoś nie chce poprzeć wniosku pani poseł Vălean proszę o powstanie.
English(Music) And now there is a trumpet player who does something not exactly the way it should be done.
(Muzyka) I teraz, mamy trębacza, który robi coś nie do końca tak, jak powinien.
EnglishIt is having access to medical equipment that can actually tell who does have cancer.
To dostęp do aparatury medycznej, która może zdiagnozować raka.
EnglishIf there is anyone who does not want a binding treaty, it is not the European Union.
Jeśli którykolwiek podmiot nie chce wiążącego traktatu, to z pewnością nie jest to Unia Europejska.
EnglishYou know, for every woman who does die, there are 20 who survive but end up with an injury.
Na każdą kobietę, która umiera, przypada 20, którym udaje się przeżyć, ale kończą z powikłaniami.
EnglishGuns, gun sales, according to the FBI, who does background checks, are up almost 25 percent since January.
Broń, sprzedaż broni, według FBI, która prowadzi badania, wzrosła o prawie 25 od stycznia.
EnglishI cannot believe that anyone can criticise me for being someone who does not want this right to be recognised.
Nie mogę uwierzyć, że jestem krytykowany za niechęć do uznania tego prawa.
EnglishNor should they be able to make moral judgments on who qualifies as a couple, and who does not.
Nie powinni oni także dokonywać ocen moralnych na temat tego, kto kwalifikuje się jako para, a kto nie.
EnglishIn fact, personally, I've never met a priest or a pastor or a minister who does it for money.
Właściwie, osobiście, nigdy nie spotkałem kapłana, pastora czy duchownego, który robiłby to dla pieniędzy.
EnglishSo what you need to do is figure out who does care.
Więc tym czego potrzebowałem było znalezienie ludzi, którym zależy.
EnglishAnd then my question became, am I the only one who does this?
I wtedy pojawiło się pytanie, czy ja jedyna tak czuję?
EnglishAn innovator is one who does not know it cannot be done.
Innowator jest to ktoś, kto nie wie, że nie da się zrobić.
EnglishAnyone who does not love animals does not love people either.
Jeśli ktoś nie lubi zwierząt, to ludzi też nie lubi.
EnglishObjections by anyone who does not wish to see the appointment in question take place are understandable.
To zrozumiałe, że każdy, kto nie chce, aby ta nominacja była kwestionowana, będzie zgłaszał zastrzeżenia.

Pozostałe hasła

English
  • who does not

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.