"whisper" po polsku

EN

"whisper" - polskie tłumaczenie

PL

EN whisper
volume_up
{rzeczownik}

whisper (też: susurration, susurrus)
You can stand on one side of the world, whisper something and be heard on the other.
Nasz szept słychać na drugim końcu świata.
BP: I heard momma and Tizzy whisper, and they said I was gonna die soon.
BB: Usłyszałem szept mamy i Tizzy, powiedziały, że wkrótce umrę.
And then there are stories that we whisper into a Stygian darkness.
I wreszcie, są takie opowieści, które szeptem wysyła się w piekielną ciemność...

Synonimy (angielski) dla "whisper":

whisper

Przykłady użycia - "whisper" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBut he did whisper in my ear that he wanted me to work directly for him in the White House.
Ale wyszeptał mi do ucha, ze chiałby, abym w Białym Domu pracowała bezpośrednio dla niego.
EnglishI kind of like asked these questions and chatted with him through a translator in kind of a half whisper.
Zadawałem pytania przez tłumacza półszeptem. ~~~ I przestał tak robić. ~~~ półszeptem.
EnglishLo, these are but the outskirts of his ways: And how small a whisper do we hear of him!
Oto teć są tylko części dróg jego, lecz i ta trocha niewybadana, cośmy słyszeli o nim, a grzmot wielkiej możności jego któż zrozumie?!
EnglishAll that hate me whisper together against me; Against me do they devise my hurt.
Jeźli też który z nich przychodzi, aby mię nawiedził, tedy na zdradzie mówi; serce jego zgromadza sobie nieprawość, a precz odszedłszy roznosi.
EnglishBut first, I have to explain why they're important because vaccines, the power of them, is really like a whisper.
Ale na początku muszę wam wyjaśnić, dlaczego są one tak ważne. ~~~ Szczepionki, ich wielka siła jest podobna do szeptu.
EnglishVery often at school, I'd be taking pictures, and she would whisper into her girlfriends' ears, and then look at me and say, "Stop."
Bardzo często, kiedy robiłem zdjęcia w szkole, ona szeptała coś do swojej koleżanki, potem patrzyła na mnie i mówiła "stop".
EnglishWe are about to send a strong message, yet the amendments tabled politicise the issue unnecessarily and, if supported, will water down the strong signal to a weak whisper.
Zamierzamy wysłać wyraźny sygnał, jednak przedłożone poprawki niepotrzebnie upolityczniają całą kwestię i, jeżeli zostaną poparte, osłabią nasze przesłanie do szeptu.