"wet" po polsku

EN

"wet" - polskie tłumaczenie

volume_up
wet {rzecz.}
PL
volume_up
wet {przym.}
volume_up
wet {przysł.}
PL
PL

"weto" - angielskie tłumaczenie

EN

EN wet
volume_up
{rzeczownik}

1. potoczny

volume_up
ciapa {m/f} [pot.]

Synonimy (angielski) dla "wet":

wet

Synonimy (polski) dla "weto":

weto

Przykłady użycia - "wet" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe veterinary medicinal product remains effective if the animal becomes wet.
Produkt leczniczy weterynaryjny pozostaje aktywny nawet po zamoczeniu zwierzęcia.
EnglishWe cannot build a better tomorrow on sand that is wet from the tears of unborn children.
Nie możemy budować lepszego jutra na piasku mokrym od łez nienarodzonych dzieci.
Englishpatients with exudative (wet) age-related macular degeneration (AMD) with predominantly
pacjentów z wysiękowym (mokrym) zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD –
EnglishThe problem, though, as we would say in German, is 'wash me, but do not get me wet'.
Problem polega zatem na tym - jak to mówimy po niemiecku - aby "umyć, lecz nie zmoczyć”.
EnglishDo not handle the tablets with wet hands as the tablets may break up.
Nie należy brać tabletek mokrymi rękoma, ponieważ tabletki mogą się rozpaść.
EnglishWhen the lion that roars in the economic jungle gets wet, he discovers the virtues of solidarity.
Kiedy lew ryczący w ekonomicznej dżungli zmoknie, odkrywa zalety solidarności.
EnglishDo not handle the tablets with wet hands as the tablets may break up.
Nie nale y bra tabletek mokrymi r koma, poniewa tabletki mog si rozpa.
EnglishAvoid direct contact with application area while it is wet.
Należy unikać bezpośredniego kontaktu z miejscem podania, dopóki jest wilgotne.
EnglishThe three main studies of Lucentis involved 1,323 patients with the wet form of AMD.
W trzech badaniach głównych preparatu Lucentis uczestniczyło 1 323 pacjentów z postacią wysiękową AMD.
EnglishAnd here was myself trying not to get wet, testing the sensors that open the water.
A tutaj widać mnie, gdy próbuję uniknąć zmoknięcia podczas testowania czujników, które wypuszczają wodę.
EnglishAll of the patients were over 50 years of age and had not been treated for wet AMD before.
Wszyscy pacjenci byli w wieku powyżej 50 lat i nie byli wcześniej leczeni z powodu wysiękowego AMD.
EnglishDo not handle the tablets with wet hands as the tablets may break up.
KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješ cesta 6, 8501 Novo mesto, Sł
EnglishDo not handle the tablets with wet hands as the tablets may break up.
tabletek wilgotnymi rę koma, ponieważmogą ulec rozpadowi. one
EnglishThis one actually didn't go anywhere, but I got my feet wet doing this.
Ten się nie powiódł, ale wiele się przy nim nauczyłem.
EnglishAnd so now you can walk through a coral reef without getting wet.
Teraz możecie przejść przez rafę koralową suchą stopą.
EnglishMacugen is used for the treatment of the wet form of age-related macular degeneration (AMD).
Lek Macugen jest stosowany w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD).
EnglishIreland has a unique temperate but wet climate.
W Irlandii mamy szczególny, umiarkowany klimat, który jednak cechuje duża wilgotność powietrza.
EnglishPatients should not get the IONSYS system wet.
Pacjenci nie mogą dopuścić do zamoczenia systemu IONSYS.
EnglishFrom November 2012, tyres will be labelled according to their fuel efficiency, wet grip and noise emissions.
Od listopada 2012 roku opony będą oznakowane według ich efektywności paliwowej, przyczepności i emisji hałasu.
EnglishAnd you can look at what a wet meadow needs.
Dalej sprawdzasz, czego potrzebuje podmokła łąka.