"went about" po polsku

EN

"went about" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "went about" w kontekście.

Przykłady użycia - "went about" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd he went out about the third hour, and saw others standing in the marketplace idle;
A wyszedłszy o trzeciej godzinie, ujrzał drugich, którzy stali na rynku próżnujący;
EnglishAnd they went about from nation to nation, From one kingdom to another people.
Przechodzili zaiste od narodu do narodu, a z królestwa innego ludu;
EnglishAnd they went about from nation to nation, And from one kingdom to another people.
I przechodzili od narodu do narodu, i od królestwa do innego ludu:
EnglishAnd so I went about and made that sculpture, turning it out of solid bronze.
Zabrałem się do tego i stworzyłem tę rzeźbę z odlanego brązu.
EnglishThey therefore that were scattered abroad, went about preaching the word.
A ci, którzy byli rozproszeni, chodzili opowiadając słowo Boże.
EnglishAnd it went from about 25 million dollars to 150 million dollars.
I z około 25 milionów dolarów zmieniło się to na 150 milionów dolarów.
EnglishOf course, they already had a flag, and they already had an anthem, but they went about building a new state.
Oczywiście mieli już flagę i hymn, ale rozpoczęli budowę nowego państwa.
EnglishIt went up to about 16,000 posts, and now it has been taken off.
Dostaliśmy 16 tysięcy postów i teraz został już ściągnięty.
EnglishAnd immediately there fell on him a mist and a darkness; and he went about seeking some to lead him by the hand.
A zarazem przypadła na niego chmura i ciemność, a błąkając się szukał, kto by go wiódł za rękę.
EnglishSo, it went from about five percent, which was when this meme started, to 70 percent at the end of voting.
Z 5 na stronie głosowania doszliśmy w końcu do 70.
EnglishI came up with rule number nine after I actually didn't plan for a fall, and went about 40 feet and cracked a rib.
Odkryłem zasadę numer dziewieć po tym, gdy właściwie nie planowałem upadku a zleciałem z 40 stóp i złamałem żebro.
EnglishIn Champaran, we had a Shodh Yatra and we were walking in the land where Gandhiji went to hear about the tragedy, pain of indigo growers.
Szliśmy przez tereny, które odwiedził Gandhi, by zobaczyć tragedię i ból plantatorów indygo.
EnglishAnd now, behold, I know that ye all, among whom I went about preaching the kingdom, shall see my face no more.
A teraz oto ja wiem, że już więcej nie oglądacie oblicza mojego wy wszyscy, między którymim chodził, każąc królestwo Boże.
EnglishAnd that's how they went about teaching them and treating them.
EnglishAgain he went out about the sixth and the ninth hour, and did likewise.
EnglishAnd that went on for about two years, until -- I think I was about 12 -- my dad brought home a Lincoln Mark III.
Trwało to około dwóch lat, do czasu, kiedy - a miałem chyba około 12 lat - mój ojciec przyjechał do domu modelem Lincoln Mark III.
EnglishI've traveled all over the world in the last two and a half years -- I went to about 12 different countries.
EnglishI went through about 16 surgeries, and it seemed impossible to do that when I was in kidney failure when I was 10.
Przeszedłem 16 operacji, i wyglądało na to, że nie da się nic zrobić, po tym jak moje nerki odmówiły posłuszeństwa, kiedy miałem 10 lat.
EnglishBut I am aware of the assurances given as the EU went about its campaign of persuasion, garnering support for the EEAS.
Ale doskonale znajome są mi gwarancje, do jakich posunęła się UE w swojej kampanii perswazji, starając się pozyskać poparcie dla ESDZ.
English(Laughter) Anyway, I went out to Airstream about six times during the process of building this prototype, and it's called the Bambi prototype.
(Śmiech) Konsultowałem się z ludźmi z Airstream około sześć razy w trakcie budowy tego prototypu nazwanego Bambi.

Pozostałe hasła

English
  • went about

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-niemiecki.