"well-lit" po polsku

EN

"well-lit" - polskie tłumaczenie

EN well-lit
volume_up
{przymiotnik}

well-lit (też: bright, clean-cut, clear, comprehensible)
volume_up
jasny {przym. m.}
volume_up
świetlisty {przym. m.}
well-lit (też: lightsome)
well-lit (też: lightsome, brightly lit)

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "well-lit"

well rzeczownik
well przymiotnik
well przysłówek
Polish
well wykrzyknik
Polish
well
Polish
to well czasownik
to light czasownik

Przykłady użycia - "well-lit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFind a comfortable, well-lit, clean place and put all the equipment you need within reach.
Zgromadzić niezbędne przedmioty w jednym, łatwo dostępnym i dobrze oświetlonym miejscu.
EnglishFind a comfortable, well-lit, clean surface and put all the equipment you need within reach.
Zgromadzić niezbędne przedmioty w jednym, łatwo dostępnym i dobrze oświetlonym miejscu.
EnglishFind a comfortable, well-lit, clean surface and put all the equipment you need within reach. ct du
Zgromadzić niezbędne przedmioty w jednym, łatwo dostępnym, dobrze oświetlonym i czystym
EnglishFind a comfortable, well-lit place and put everything you need where you can reach it.
Znaleźć wygodne i dobrze oświetlone miejsce, umieścić wszystkie potrzebne przedmioty w zasięgu ręki.
EnglishFind a comfortable, well-lit, clean surface and put all the equipment you need within reach.
Zgromadzić niezbędne przedmioty w jednym, łatwo dostępnym, dobrze oświetlonym i czystym miejscu.
EnglishFind a comfortable, well-lit place and put the Dynepo pre-filled syringe where you can reach it. ct
W wygodnym, dobrze oświetlonym miejscu ułożyć w zasięgu ręki ampułko- strzykawkę Dynepo. zw
EnglishFind a comfortable, well-lit place to sit and where you can lie back.
Zastrzyk należy podać w wygodnym, dobrze oświetlonym miejscu, w którym można usiąść i oprzeć plecy.
EnglishIf you look at Parliament buildings at night, you see that they keep their lights on and are well lit.
Jeśli spojrzymy na budynki Parlamentu nocą to zauważymy, że są cały czas rzęsiście oświetlone.
EnglishWe are here in comfortably heated and well lit surroundings.
Siedzimy sobie wygodnie w ogrzewanej i oświetlonej sali.
EnglishSelect a flat, clean, well-lit working surface.
Wybrać płaską, czystą i stabilną powierzchnię roboczą.
EnglishFind a clean, well-lit, non-slip flat working surface and get together all of the supplies you will need for the injection.
Należy przygotować czystą, dobrze oświetloną, nieśliską i płaską powierzchnię do pracy oraz zgromadzić wszystkie przedmioty niezbędne do wykonania zastrzyku.
EnglishFind a comfortable, well-lit place and put the syringe, the alcohol wipes and if necessary the puncture-proof container where you can reach them.
Umieścić strzykawkę, wacik nasączony alkoholem i w razie potrzeby pojemnik odporny na uszkodzenia w wygodnym, dobrze oświetlonym miejscu z dobrym dostępem.