"weird" po polsku

EN

"weird" - polskie tłumaczenie

volume_up
weird {rzecz.}
volume_up
weird {przym.}

EN weird
volume_up
{rzeczownik}

1. Szkocki angielski, archaiczne

weird (też: chance, destiny, fate, kismet)
volume_up
los {m.}
It turns out that, whenever you have that system, weird stuff happens, and you in Los Angeles probably know this better than anyone.
Okazuje się, że kiedy już ma się taki system, dzieją się dziwne rzeczy, a wy w Los Angeles prawdopodobnie wiecie o tym najlepiej.

Synonimy (angielski) dla "weird":

weird

Przykłady użycia - "weird" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd I was this weird, sensitive kid, who couldn't really do it, but I had to do it.
Byłem dziwnym, wrażliwym dzieckiem, nie potrafiłem tego zrobić, ale musiałem.
EnglishIt was weird that I felt comfortable talking to her now... that her looks didn't distract me.
Byłem w komfortowej sytuacji rozmawiając z nią... jej wyglad nie przerażał mnie.
EnglishThe board learns that rising star, Brad Stand... has weird existential issues.
Zarząd dowie się, że wschodząca gwiazda, Brad Stand...... ma dziwne problemy egzystencjalne.
English(Laughter) And Copernicus looks like Johnny Carson, which is really weird.
(Śmiech) A Kopernik wygląda jak Johnny Carson, co jest naprawdę dziwne.
EnglishI thought that was really weird, as if the Dutch government sends emails to anyone.
Wydało mi się to strasznie dziwne, bo czy holenderski rząd rozsyłałby do kogolowiek e-maile?
EnglishSo these ideas of suspended animation are not just about cells and weird, little organisms.
Ale pomysł ten nie dotyczy tylko pojedynczych komórek i drobnych organizmów.
EnglishAnd David said that there was lot of weird stuff happening on the dance floor.
A David powiedział, że działy się tam dziwne rzeczy na parkiecie.
EnglishThis is where it gets weird. ~~~ Fred Sexton was a friend of this guy, George Hodel.
Tutaj ciekawostka: Fred Sexton był przyjacielem George'a Hodela.
EnglishIsn't it weird that my 47-year-old husband is forever losing the car?
Czy to nie dziwne że mój 47-letni mąż zawsze zapomina o samochodzie?
EnglishYou take any being who looks weird to you, and you see how they could be familiar to you.
Bierzesz każdą istotę, która wygląda dla ciebie dziwnie, i dostrzegasz jak bliscy mogliby ci być.
EnglishSo we sell 'em, and then something weird had been happening with the stores.
Zaczęliśmy sprzedawać i coś dziwnego stało się ze sklepem.
EnglishSo, I felt kind of weird that simplicity was sort of following me around.
Poczułem się nieswojo, że prostota się mnie niejako uczepiła.
EnglishAnd that all stems from the perception of atheists as some kind of weird, way-out minority.
To wszystko bierze się z postrzegania ateistów jako rodzaju dziwnej, ekscentrycznej mniejszości.
EnglishThis is very weird, so I made further enquiries in London.
Jest to bardzo dziwne, toteż dalsze dochodzenie prowadziłem w Londynie.
EnglishSo it was kind of weird to see those images and those eyes stare back at me through a television.
Było to trochę dziwne uczucie, kiedy widziałem te oczy i twarze patrzące na mnie przez telewizję.
EnglishBut I still fall into this weird crack where people don't seem to understand me.
Choć to coraz powszechniejszy rodzaj hybrydy, ciągle jeszcze wpadam w tę dziwną dziurę gdzie nikt mnie nie rozumie.
EnglishIs it just about some weird stuff that goes on in Arkansas that we don't understand, and Kentucky?
Czy takie dziwne rzeczy dzieją się tylko w Arkansas i Kentucky?
EnglishIt wasn't some, you know, weird grunge type or something; it looked like they might be real.
To nie były, wiecie, jakieś dziwne, obrzydliwe plakaty czy coś w podobnym stylu; wyglądały na prawdziwe.
English. ~~~ Sometimes they break and make pages look weird.
Czasami jednak coś się w nich psuje i sprawiają, że strony wyglądają dziwnie.
EnglishSo one of the problems of explaining why people believe weird things is that we have things on a simple level.
Zaczniemy od prostego przykładu, potem przejdę do spraw poważniejszych.