"weary" po polsku

EN

"weary" - polskie tłumaczenie

volume_up
weary {przym.}

EN weary
volume_up
{przymiotnik}

volume_up
zmęczony {przym. m.}
weary (też: jaded, aweary, wayworn)
volume_up
znużony {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "weary":

weary

Przykłady użycia - "weary" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd let us not be weary in well-doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
A dobrze czyniąc nie słabiejmy; albowiem czasu swojego żąć będziemy nie ustawając.
Englishall they that seek her will not weary themselves; in her month they shall find her.
Wszyscy którzy jej szukają, nie strudzą się, i w miesiącu jej znajdą ją.
EnglishThere the wicked cease from troubling; And there the weary are at rest.
Tam niepobożni przestawają straszyć, i tam odpoczywają zwątleni w siłę.
EnglishOur pursuers are upon our necks: We are weary, and have no rest.
Na szyi swej prześladowanie cierpiemy, pracujemy, a nie dadzą nam odpocząć.
EnglishAnd the king, and all the people that were with him, came weary; and he refreshed himself there.
I przyszedł król ze wszystkim ludem, który był przy nim spracowany, i tamże odpoczął.
EnglishEven the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall:
Młódź ustaje i omdlewa, a młodzieńcy w młodości upadają:
EnglishLet thy foot be seldom in thy neighbor's house, Lest he be weary of thee, and hate thee.
Powściągnij nogę twoję od domu bliźniego twego, by snać będąc ciebie syt, nie miał cię w nienawiści.
EnglishWeary not thyself to be rich; Cease from thine own wisdom.
Nie staraj się, abyś się zbogacił; owszem, zaniechaj opatrzności twojej.
Englishfor Jehovah hath added sorrow to my pain; I am weary with my groaning, and I find no rest.
bo Pan przyczynia żałości do bolaści mojej; upracowałem się w wzdychaniu mojem, a odpoczynku nie znajduję.
EnglishThou hast not given water to the weary to drink, And thou hast withholden bread from the hungry.
Wodyś spracowanemu nie podał, a głodnemu odmówiłeś chleba.
EnglishI am weary with my crying; my throat is dried: Mine eyes fail while I wait for my God.
Pogrążony jestem w głębokiem błocie, gdzie dna niemasz; przyszedłem w głębokości wód, a nawałność ich porwała mię.
EnglishAnd they said, "Messenger of God, we are battle-weary.
A oni powiedzieli "Posłańcu Boga, jesteśmy wycięczeni walką.
EnglishBut now he hath made me weary: Thou hast made desolate all my company.
A teraz zemdlił mię; spustoszyłeś, o Boże
EnglishMy soul is weary of my life; I will give free course to my complaint; I will speak in the bitterness of my soul.
Tęskni sobie dusza moja w żywocie moim; rozpuszczę przeciw sobie narzekanie moje, a będę mówił w gorzkości duszy mojej.
EnglishAnd he said, Hear ye now, O house of David: Is it a small thing for you to weary men, that ye will weary my God also?
A prorok rzekł: Słuchaj teraz, domie Dawidowy
EnglishMy son, despise not the chastening of Jehovah; Neither be weary of his reproof:
EnglishAnd I cut off the three shepherds in one month; for my soul was weary of them, and their soul also loathed me.
I zgładziłem trzech pasterzy w jednym miesiącu; ale utęskniła sobie dusza moja z nimi, przeto, że dusza ich brzydziła się mną.
EnglishYour new moons and your appointed feasts my soul hateth; they are a trouble unto me; I am weary of bearing them.
Nowych miesięcy waszych, i uroczystych świąt waszych nienawidzi dusza moja; stały mi się ciężarem; upracowałem się nosząc je.
Englishto whom he said, This is the rest, give ye rest to him that is weary; and this is the refreshing: yet they would not hear.
A gdy im rzekł: Toć jest odpocznienie, sprawcie odpoczynek spracowanemu, toć jest odpocznienie; ale oni nie chcieli słuchać.
EnglishSo they get tired, has come dark and rain; they get weary and tired.
Kiedy Noe zbudował Arkę... idąc dalej... Zmęczyli się, nadszedł mrok i deszcz; byli znużeni i zmęczeni.