"we have to do" po polsku

EN

"we have to do" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "we have to do" w kontekście.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "we have to do"

we zaimek
Polish
to have czasownik
to przyimek
Polish
to spójnik
do rzeczownik
Polish
to do czasownik

Przykłady użycia - "we have to do" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is true that we have to do more with regard to the employment of older workers.
Przyznaję, że wiele pozostaje do zrobienia w kwestii zatrudnienia osób starszych.
English(SL) We have to do everything we can to prevent such accidents from happening.
(SL) Musimy uczynić wszystko, co w naszej mocy, by zapobiec takim wypadkom.
EnglishAnd what we have to do to do that is we have to limit access to certain information.
I to co możemy zrobić, aby to osiągnąć to ograniczenie dostępu do pewnych informacji.
EnglishAll we have to do is to get our egos out of the way, get our egotism out of the way.
Wszystko, co musimy zrobić, to usunąć z drogi nasze ego, usunąć z drogi nasz egotyzm.
EnglishWe are not giving more precise instructions, because that is not what we have to do.
Nie dajemy bardziej precyzyjnych instrukcji, ponieważ nie należy to do naszych zadań.
EnglishWe have to get climate-ready crops in the field, and we have to do that rather quickly.
Musimy przygotować uprawy na zmiany klimatu i musimy to zrobić raczej szybko.
EnglishSo, what I'm going to talk to you about now is: what do we have to do this time?
Więc chcę teraz odpowiedzieć na pytanie: co musimy tym razem zrobić?
EnglishWe are agreed that we have to do something for cities and establish best practice.
Wszyscy zgadzamy się z tym, że musimy zrobić coś dla miast i ustanowić pewne dobre praktyki.
EnglishWe have to do more on the labour market and, as you say, front-load investments.
Musimy uczynić więcej na rynku pracy oraz - jak już państwo wspomnieli - przyspieszyć inwestycje.
EnglishIt is always a question of trying to find a balance, and that is what we have to do today.
Zawsze jest to kwestia zlenienia równowagi i to samo odnosi się do dzisiejszej sytuacji.
EnglishNext thing we have to do, we have to control and regulate the whole structure.
Następnie trzeba móc kontrolować i regulować całą tę strukturę.
EnglishI think we have to do something about a piece of the culture of medicine that has to change.
Musimy coś zrobić z tą częścią kultury medycznej, która musi się zmienić.
EnglishWe have to do it in legislation if it is ever going to happen.
Jeśli faktycznie tak ma się stać musimy zadbać o to poprzez nasze prawodawstwo.
EnglishLadies and gentlemen, Commissioners, it is clear what we have to do.
Panie i panowie, panie i panowie komisarze! Jasne jest, co musimy zrobić.
EnglishThat is still what we have to do, so nothing much has to be added to this mandate.
Właśnie tak musimy nadal postępować, zatem nie musimy zbyt wiele dodawać do przedmiotowego mandatu.
EnglishWe have to do away with relicts such as the agricultural policy, for example.
Musimy znieść na przykład takie przeżytki, jak polityka rolna.
EnglishWe are not yet there and I think what we have to do now is focus on the ESM.
Nie udało nam się i uważam, że dziś powinniśmy się skupić na europejskim mechanizmie stabilizacji.
EnglishSo I believe [there is] critical reform we have to do in computer-based math.
Wierzę więc w całkowitą reformę, w matematyce komputerowej.
EnglishToday's debate shows us that we have to do a balancing act when we talk about Central Asia.
Dzisiejsza debata pokazuje nam, że w rozmowach o Azji Środkowej musimy postawić na równowagę.
EnglishThis is, of course, part of what we have to do from now on.
Jest to oczywiście część działań, których realizacji musimy się teraz podjąć.

Pozostałe hasła

English
  • we have to do

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.