"washout" po polsku

EN

"washout" - polskie tłumaczenie

EN washout
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

washout (też: bankruptcy, failure, flop)
volume_up
plajta {f.} [pot.]

2. Amerykański angielski

washout (też: bust)
volume_up
klapa {f.} [pot.]

Synonimy (angielski) dla "washout":

washout

Przykłady użycia - "washout" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThese washout procedures may be repeated if clinically necessary.
Proces eliminacji (wymywania) można powtórzyć, jeżeli stan kliniczny pacjenta tego wymaga.
EnglishWash-out should continue until a clear (pink, transparent) venous outflow is obtained.
Płukanie należy kontynuować aż do uzyskania czystego (różowego, przezroczystego) płynu z wypływu żylnego.
EnglishWhat was first celebrated as a success for the European Parliament in February has now become a washout.
To, co pierwotnie świętowano jako sukces Parlamentu Europejskiego w lutym, teraz stało się fiaskiem.
EnglishFor washout procedures and other recommended actions in case of desired or unintended pregnancy see section 4.6.
Procedura wymywania i inne zalecone działania w przypadku niezamierzonej ciąży, patrz punkt 4. 6.
EnglishA complete washout is essential in such cases.
Natychmiast należy wdrożyć procedurę wymywania leflunomidu.
EnglishIf such effects occur, a washout (see below) to reduce plasma levels of A771726 should be considered.
Jeżeli takie zaburzenia wystąpią należy rozważyć możliwość przeprowadzenia procesu wymywania w celu zmniejszenia stężenia A771726 w osoczu.
EnglishThis should be carefully considered on a case-by-case basis, and a wash-out period of natalizumab might be appropriate.
Należy to starannie rozważyć w poszczególnych przypadkach; wskazany może być okres w celu eliminacji natalizumabu z ustroju.
Englishfor any other reason A771726 needs to be cleared rapidly from the body, the washout procedure has to be followed.
W przypadku wystąpienia takich działań lub w innych przypadkach gdy A771726 musi być szybko usunięty z organizmu należy zastosować procedurę wymywania.
EnglishFollowing the ILP, a standard wash-out procedure should always be employed, using dextran 70 intravenous infusion or similar fluid.
Po zakończeniu zabiegu ILP należy wykonać standardowe procedury płukania, używając dekstranu 70 podanego dożylnie lub innego płynu o podobnym działaniu.
EnglishThe sampling interval and wash-out period were considered long enough and the statistical evaluation was also appropriate.
Uznano, że odstępy między wyrywkowymi badaniami oraz okres eliminacji leków z organizmu były wystarczająco długie i że ocena statystyczna także była odpowiednia.
EnglishWashout procedure
EnglishIn such cases, a standard wash-out procedure should follow, using at least 2 litres of dextran 70 intravenous infusion or similar fluid.
W takich przypadkach, należy wykonać standardowy zabieg płukania, używając przynajmniej 2 litrów dekstranu 70 podanego dożylnie lub innego płynu o podobnym działaniu.
EnglishTherefore, when such toxicities occur or if for any other reason A771726 needs to be cleared rapidly from the body, the washout procedure has to be followed.
W przypadku wystąpienia takich działań lub w innych przypadkach gdy A771726 musi być szybko usunięty z organizmu należy zastosować procedurę wymywania.
EnglishIn the event that severe, uncontrolled infections occur, it may be necessary to interrupt leflunomide treatment and administer a washout procedure as described below.
W przypadku wystąpienia ciężkiego, nie poddającego się leczeniu zakażenia konieczne może być przerwanie stosowania leflunomidu i wdrożenie procedury wymywania jak opisano poniżej.
EnglishOne year after discontinuation of Xolair dosing, the IgE levels had returned to pre-treatment levels with no observed rebound in IgE levels after washout of the medicinal product.
Jeden rok po przerwaniu leczenia preparatem Xolair, stężenia IgE powróciły do wartości sprzed leczenia i nie obserwowano efektu „ z odbicia ” w zakresie stężenia IgE po usunięciu leku z ustroju.