"warning" po polsku

EN

"warning" - polskie tłumaczenie

PL

EN warning
volume_up
{rzeczownik}

warning (też: alert, monition)
The correct word, 'rule', makes the meaning an exhortation and a warning.
Prawidłowe słowo, "rule”, oznacza nawoływanie i ostrzeżenie.
The message from this Parliament is unequivocal and serves as a warning.
Przesłanie Parlamentu jest jednoznaczne i powinno stanowić ostrzeżenie.
Important information about one of the ingredients of Rapamune WARNING:
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rapamune OSTRZEŻENIE:
Important information about some of the ingredients of Foscan WARNING:
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Foscan UWAGA:
Uwaga: to może nie działać.
I would also like to highlight the issue of the font size used for warning texts.
Chciałabym również zwrócić uwagę na zagadnienie wielkości czcionki wykorzystywanej w tekstach ostrzeżeń.

Synonimy (angielski) dla "warning":

warning

Przykłady użycia - "warning" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe warning was not followed by serious measures during the accession negotiations.
Pomimo ostrzeżenia nie powzięto poważnych środków podczas negocjacji akcesyjnych.
EnglishWe know the warning examples from history of the 'Technical Assistance Offices'.
Mamy bowiem ostrzegające przykłady z przeszłości w postaci "biur pomocy technicznej”.
EnglishIn Nicaragua, we can see a warning example that such kinds of rulers do not change.
W Nikaragui widzimy niepokojący przykład, że tego rodzaju władcy nie zmieniają się.
EnglishServing a final warning to the Maltese authorities is, I believe, an important step.
Uważam, że istotnym krokiem jest udzielenie ostatniego ostrzeżenia władzom maltańskim.
EnglishAddition of a warning for patients with a history of any drug allergy.
dolaczenie ostrzezenia dla pacjentów z jakimkolwiek uczuleniem na lek w wywiadzie;
EnglishStrengthening of a warning to highlight that fatal serious skin reactions have now occurred
wzmocnienie ostrzezenia w celu podkreslenia powaznych reakcji skórnych o skutkach
EnglishUsual warning symptoms may disappear in patients with longstanding diabetes. lp
leczenia cukrzycy, mo e doj do zmiany wczesnych objawów hipoglikemii, o czym powinni zosta z
EnglishAddition of a warning for prescribers to consider discontinuation of therapy if during
dołączenie ostrzeżenia dla lekarzy przepisujących lek dotyczącego rozważenia przerwania
EnglishAddition of a warning for prescribers to exercise caution when prescribing NSAIDs, in
dołączenie ostrzeżenia dla lekarzy przepisujących lek dotyczącego zachowania ostrożności
EnglishIt should be a warning for companies investing in Russia, as well as for the Commission.
Przestrogą dla firm realizujących inwestycje w Rosji i również przestrogą dla Komisji.
EnglishAddition of a warning for prescribers relating to hypertension and monitoring blood pressure
dołączenie ostrzeżenia dla lekarzy przepisujących lek dotyczącego nadciśnienia oraz
EnglishOn our initiative several warning devices have been installed there.
Na nasz wniosek, zainstalowanych zostało tam szereg urządzeń ostrzegających.
EnglishAddition of a warning to report that the onset of skin reactions occur in the majority of cases
dołączenie ostrzeżenia informującego, że wystąpienie reakcji skórnych następuje w
EnglishWithout prior warning and without charge, people were taken from their homes.
Zabrano ludzi z domów, bez uprzedzenia i bez postawienia zarzutów.
EnglishAddition of a warning for prescribers to consider discontinuation of therapy if during
dolaczenie ostrzezenia dla lekarzy dotyczace rozwazenia przerwania leczenia, jesli w trakcie
EnglishAddition of a warning for prescribers to consider discontinuation of therapy if during
dołączenie ostrzeżenia dla lekarzy, dotyczącego rozważenia odstawienia leku, jeśli w trakcie
EnglishUsual warning symptoms may disappear in patients with longstanding diabetes.
U pacjentów długo chorujących na cukrzycę objawy zapowiadające hipoglikemię mogą nie występować.
EnglishAddition of a warning for prescribers to consider discontinuation of therapy if during
dołączenie ostrzeżenia dla lekarzy dotyczącego rozważenia przerwania leczenia, jeśli w trakcie
EnglishAddition of a warning for prescribers to exercise caution when prescribing NSAIDs, including
dołączenie ostrzeżenia dla lekarzy dotyczącego zachowania ostrożności przy przepisywaniu
EnglishAddition of a warning for prescribers to exercise caution when prescribing NSAIDs, including
dolaczenie ostrzezenia dla lekarzy dotyczacego zachowania ostroznosci przy przepisywaniu