EN warm
volume_up
{przymiotnik}

warm (też: balmy, caring, cordial)
volume_up
ciepły {przym. m.}
After vaccination a diffusely swollen reaction, which may be warm or painful, develops at the injection site within 4 hours.
W ciągu 4 godzin po szczepieniu, w miejscu wstrzyknięcia rozwija się rozlany, niekiedy ciepły lub bolesny obrzęk.
I also want to thank the President of the Council for his warm words.
Chcę także podziękować przewodniczącemu Rady za jego ciepłe słowa.
After use, soak the syringe in warm soapy water for at least a minute.
Po użyciu strzykawki należy ją zanurzyć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła przynajmniej na minutę.
volume_up
serdeczny {przym. m.}
A very warm welcome to the European Parliament, President Mahmud Abbas.
Serdeczne witamy w Parlamencie Europejskim, panie prezydencie.
I would like to offer my very warm thanks to Mr Rehn for his courage.
Chciałbym złożyć bardzo serdeczne podziękowania panu Rehnowi za jego odwagę.
I want Britain to enjoy warm and friendly relationships with all our European neighbours.
Pragnę, aby Wielka Brytania utrzymywała serdeczne i przyjacielskie stosunki z europejskimi sąsiadami.

Synonimy (angielski) dla "warm":

warm

Przykłady użycia - "warm" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishLet me begin by offering the rapporteur very warm thanks on behalf of my Group.
Chciałbym na początku bardzo serdecznie podziękować sprawozdawcy w imieniu mojej grupy.
English(DE) Madam President, allow me to extend a warm welcome to Stavros Dimas.
(DE) Pani przewodnicząca! Chciałbym gorąco powitać pana komisarza Stavrosa Dimasa.
EnglishDraw the warm soapy water into the syringe until full and then empty completely.
Należy wciągnąć wodę do strzykawki aż do całkowitego napełnienia, a następnie wypchnąć ją.
EnglishHow nice it is to have a warm home-spun shirt instead of a threadbare EU overcoat.
Jak miło jest mieć utkaną w domu koszulę zamiast wytartego płaszcza UE!
EnglishImagine: Many of these problems could be prevented if these babies were just kept warm.
Pomyślcie, aby zapobiec wielu z tych problemów, wystarczy zapewnić noworodkom ciepło.
EnglishMr President, after all these warm words, I am going to put a cat among the pigeons!
Panie przewodniczący! Po tych wszystkich miłych słowach zamierzam włożyć kij w mrowisko.
EnglishWhat time they wax warm, they vanish; When it is hot, they are consumed out of their place.
Czasu którego topnieją, zaginą; a czasu gorącości niszczeją z miejsca swego.
EnglishI would like to extend a warm welcome to this delegation led by Mr El Arbi Ould Sidi Ali.
Chciałbym gorąco przywitać tę delegację, której przewodniczy pan El Arbi Ould Sidi Ali.
EnglishIt will also be handed over to Cecilia Malmström with warm hands from all of us.
Ponadto wszyscy ochoczo powierzymy to zadanie Cecilii Malmström.
EnglishFor this reason I would like to give my warm appreciation for a job well done.
Dlatego składam jej pełne wyrazy uznania za dobrze wykonaną pracę.
EnglishOnce again, let me give warm thanks to Mrs Budreikaitfor her report.
Chciałabym jeszcze raz podziękować serdecznie pani poseł Budreikaitza jej sprawozdanie.
EnglishIf you use more OPATANOL than you should rinse it all out with warm water.
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku OPATANOL, przemyć oczy letnią wodą.
EnglishI would like to extend a warm welcome to the President of Georgia, Mikheil Saakashvili.
Drodzy Przyjaciele! Pragnę powitać wśród nas prezydenta Gruzji, pana Micheila Saakaszwilego.
EnglishTherefore, I would like to wish the Commission courage and give my warm thanks to the ECB.
W związku z tym chciałbym życzyć Komisji odwagi i przekazać moje gorące podziękowania EBC.
EnglishI would like to extend a very warm welcome to all members of this delegation.
Chciałbym bardzo ciepło powitać wszystkich członków delegacji.
EnglishI just wanted to take the opportunity to express my warm gratitude.
Chciałbym wykorzystać tą okazję by wyrazić moje głębokie podziękowanie.
EnglishAnd we've got it worked out, and we can say, "Yes, CO2 is causing the planet to warm up now."
Rozgryźliśmy to i możemy powiedzieć - "Tak, dwutlenek węgla powoduje ocieplenie planety."
EnglishMr Schwarzenberg, I wish you a very warm welcome to the European Parliament.
Panie ministrze! Serdecznie witamy w Parlamencie Europejskim.
EnglishOn behalf of the whole of Parliament, I wish the delegation a very warm welcome!
W imieniu całego Parlamentu serdecznie witam delegację!
EnglishI extend warm thanks to all colleagues in the Committee on Agriculture and in the Group.
Gorące podziękowania kieruję w stronę wszystkich kolegów z Komisji Rolnictwa oraz kolegów z grupy.