"to wander" po polsku

EN

"to wander" - polskie tłumaczenie

EN to wander
volume_up
[wandered|wandered] {czasownik}

With my whole heart have I sought thee: Oh let me not wander from thy commandments.
Ze wszystkiego serca mego szukam cię; nie dopuszczajże mi błądzić od rozkazań twoich.
Thalheimer always sets his productions in vast, empty spaces where people wander about in front of wooden, stone or metal walls.
Reżyser umiejscawia swoje inscenizacje w wielkich, pustych pomieszczeniach, w których ludzie wędrują u stóp wysokich ścian z drewna, kamienia lub metalu.
to wander (też: to turn)
volume_up
powędrować {czas. dk} [przen.]

Przykłady użycia - "to wander" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThou hast rebuked the proud that are cursed, That do wander from thy commandments.
Wytraciłeś pysznych; przeklęci są ci, którzy błądzą od rozkazań twoich.
EnglishJust think about that, you know, wander through your life thinking about this.
Tylko o tym pomyślcie. ~~~ Przeanalizujcie własne życie myśląc o tym.
EnglishHe poureth contempt upon princes, And causeth them to wander in the waste, where there is no way.
Gdy wylewa wzgardę na książąt, dopuszczając, aby błądzili po puszczy bezdrożnej.
EnglishCursed be he that maketh the blind to wander out of the way.
Przeklęty, który zwodzi ślepego z drogi, aby błądził; i rzecze wszystek lud Amen.
EnglishHe uses his wonderful skills at navigation to wander the oceans, looking for a mate.
Wykorzystuje zdolności nawigacyjne przy poszukiwaniu partnerek.
EnglishLo, then would I wander far off, I would lodge in the wilderness.
I rzekłem: Obym miał skrzydła jako gołębica, zaleciałbym, a odpocząłbym.
English(Laughter) And I wander about the hills, and I have found a few things.
(Śmiech) Włóczę się po wzgórzach. ~~~ Znalazłem kilka rzeczy.
EnglishBecause if that circle weren't there, and the floor was very even, it would start to wander about in the space.
Gdyby nie ona, to na równej podłodze błądziłby po całym pokoju.
EnglishThey wander as blind men in the streets, they are polluted with blood, So that men cannot touch their garments.
Tułali się jako ślepi po ulicach, mażąć się krwią, której nie mogli, tylko się dotykać szatami swemi.
EnglishHe taketh away understanding from the chiefs of the people of the earth, And causeth them to wander in a wilderness where there is no way.
On odejmuje serca przełożonym ludu ziemi, a czyni, że błądzą po pustyni bezdrożnej;
Englishand it came to pass, when God caused me to wander from my father's house, that I said unto her, This is thy kindness which thou shalt show unto me.
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień trzeci.
EnglishThalheimer always sets his productions in vast, empty spaces where people wander about in front of wooden, stone or metal walls.
Reżyser umiejscawia swoje inscenizacje w wielkich, pustych pomieszczeniach, w których ludzie wędrują u stóp wysokich ścian z drewna, kamienia lub metalu.
EnglishAnd they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east; they shall run to and fro to seek the word of Jehovah, and shall not find it.
Tak, że się tułać będą od morza aż do morza, i od północy aż na wschód biegać będą, szukając słowa Pańskiego, wszakże nie znajdą.
EnglishFlee ye, wander far off, dwell in the depths, O ye inhabitants of Hazor, saith Jehovah; for Nebuchadrezzar king of Babylon hath taken counsel against you, and hath conceived a purpose against you.
Uciekajcie, rozpierzchnijcie się prędko, zstąpcie w głębokości na mieszkanie, obywatele Hasor
EnglishIt is important that we do not wander from this course; I would appeal to all the rapporteurs to maintain the consistency we have demonstrated in months of open discussion.
Ważne jest, abyśmy nie zboczyli z tego kursu; apeluję do wszystkich sprawozdawców, aby zachowali konsekwencję, którą okazywaliśmy w ciągu miesięcy otwartej dyskusji.
EnglishSo if we take some outbound path -- perhaps we park and we wander off -- we know because our own movements, which we can integrate over this path roughly what the heading direction is to go back.
Jeśli pójdziemy ścieżką wyjściową - jak wtedy, gdy parkujemy i odchodzimy - którą znamy dzięki poruszaniu się - to na podstawie tej ścieżki możemy z grubsza wyznaczyć powrotną drogę.