"virtual" po polsku

EN

"virtual" - polskie tłumaczenie

EN virtual
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

virtual
volume_up
wirtualny {przym. m.}
The package must not remain virtual but must be fair.
Nie może on pozostać wirtualny, lecz musi być sprawiedliwy.
What we're trying to do is build a virtual world.
Próbujemy zbudować świat wirtualny.
You know, I guess the first question is, why build a virtual world at all?
Pierwsze pytanie brzmi: po co w ogóle tworzyć wirtualny świat?
virtual (też: actual, intrinsic, practical, real)
volume_up
rzeczywisty {przym. m.}
A virtual economy and virtual money have arisen, but the signatures of the bankers and auditors are real, indicating that everything is in order.
Pojawiły się więc wirtualna ekonomia i wirtualne pieniądze, ale rzeczywiste są podpisy bankierów i audytorów stwierdzające, że wszystko jest w porządku.
This year we have had discussions in the area of agriculture, which have been virtual discussions, but which have had a real result.
W tym roku dyskutowaliśmy o rolnictwie - były to dyskusje wirtualne, ale doprowadziły do rzeczywistego rezultatu.
Mr President, President of the Commission, ladies and gentlemen, the fight against terrorism is an area in which Europe has to switch from the virtual to the real.
Panie przewodniczący, panie przewodniczący Komisji, panie i panowie! Walka z terroryzmem jest obszarem, w którym Europa musi przełączyć się ze świata wirtualnego do świata rzeczywistego.
virtual (też: actual, bona fide)
volume_up
faktyczny {przym. m.}
virtual (też: potential, prospective, intending)
volume_up
potencjalny {przym. m.}
virtual (też: literal, word-for-word, verbatim)
volume_up
dosłowny {przym. m.}
If you look carefully, you can even see a hint of the Apple menu, up here in the upper left, where the virtual world has literally punched through to the physical.
Patrząc uważnie, możemy zauważyć w lewym górnym rogu ślad przypominający pasek menu Appla, miejsce, w którym świat wirtualny dosłownie przebił się do świata materialnego.

2. IT

virtual
volume_up
wirtualny {przym. m.}
The package must not remain virtual but must be fair.
Nie może on pozostać wirtualny, lecz musi być sprawiedliwy.
What we're trying to do is build a virtual world.
Próbujemy zbudować świat wirtualny.
You know, I guess the first question is, why build a virtual world at all?
Pierwsze pytanie brzmi: po co w ogóle tworzyć wirtualny świat?

Synonimy (angielski) dla "virtual":

virtual
English

Przykłady użycia - "virtual" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt was in 2000 that the idea of creating a virtual European library was launched.
To w 2000 roku ogłoszono pomysł stworzenia europejskiej wirtualnej biblioteki.
EnglishOften the first time anyone saw what happened to their house was on Virtual Earth.
Wiele osób w Virtual Earth pierwszy raz zobaczyło, co się stało z ich domami.
EnglishThese instincts are essential for survival in both real and virtual worlds.
Są konieczne do przetrwania zarówno w prawdziwych jak i wirtualnych światach.
EnglishAnd for us humans, it's not quite material, it's not really there -- it's virtual.
Z jednej strony mamy świat cyfrowy, w którym dzieje się bardzo wiele.
EnglishWe would like this to become a real institution, not just a virtual one.
Chcielibyśmy, by stał się on prawdziwą instytucją, a nie tylko wirtualną.
EnglishSo changes that children make in the real world need to translate to the virtual world.
Zmiany jakie następują w realu muszą pojawiać się w świecie wirtualnym.
EnglishAnd what they said was, the first thing they need immediately is virtual stuntmen.
Powiedzieli, że pierwsze czego potrzebują to wirtualni kaskaderzy.
EnglishAnd so virtual worlds are the best way for us to essentially organize and experience information.
Wirtualne słowa są najlepszym sposobem organizowania i doświadczania informacji.
EnglishThis is a screenshot from the virtual game world, Entropia Universe.
które istnieją tylko wewnątrz gier. ~~~ To jest zrzut ekranu z gry Entropia Universe.
EnglishThe borders between freedom and security do not end at the borders of the virtual world.
Granice pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem nie kończą się na granicy świata wirtualnego.
EnglishThis use of virtual reality is not just good for making people look older.
Tak użyta rzeczywistość wirtualna służy nie tylko postarzaniu ludzi.
EnglishYou can use your existing Google Checkout account to purchase digital and virtual goods.
Możesz użyć dotychczasowego konta Google Checkout do zakupu cyfrowych i wirtualnych towarów.
EnglishThis is an emergency, but the negotiations are at a virtual standstill.
To sytuacja nadzwyczajna, ale negocjacje praktycznie zatrzymały się.
EnglishMany victims of trafficking are unable to speak Chinese and are held as virtual prisoners.
Wiele ofiar handlu ludźmi nie mówi po chińsku i są przetrzymywane jak prawdziwi więźniowie.
EnglishAnd I worked with Mehta Vihar who creates virtual simulations for the army for tactical practice.
Pracowałam z Mehtą Vihar tworzącą wirtualne symulacje dla wojska do celów taktycznych.
EnglishAnd finally, we produce mobile apps that include narrated virtual tools.
Na koniec, tworzymy też aplikacje komórkowe, które zawierają wirtualne wycieczki z komentarzem.
EnglishBuying digital and virtual goods is fast, easy, and secure with Google Checkout.
Za pomocą usługi Google Checkout możesz szybko, łatwo i bezpiecznie kupować cyfrowe i wirtualne towary.
EnglishUnanimity - or, as we have it today - virtual unanimity is no guarantee of freedom.
Jednogłośność lub - jak to ma miejsce obecnie - wirtualna jednogłośność nie stanowi gwarancji wolności.
EnglishAnd this is all a physical simulation of the body, using AI to drive virtual muscles in that body.
Jedna z rzeczy, które zrobiliśmy dla zabawy, to trochę bardziej złożona scena kaskaderska.
EnglishWhat I'd like to close with then today is the first look at "Sleep" by Virtual Choir 2.0.
Czuję się blisko związany z tym chórem prawie jak z rodziną.