"vile" po polsku

EN

"vile" - polskie tłumaczenie

volume_up
vile {przym.}

EN vile
volume_up
{przymiotnik}

vile (też: beastly, hideous, horrid, nasty)
volume_up
paskudny {przym. m.}
To jest nikczemne i świadome wprowadzenie w błąd.
Now that vile trigger-man, McGuinness - once described by Mr Robinson as 'the Bogside butcher' - shamefully shares the highest office in my land.
Teraz ten nikczemny zabójca - McGuinness, którego Peter Robinson określił onegdaj mianem "rzeźnika z Bogside”, haniebnie piastuje najwyższy urząd w mojej ojczyźnie.
volume_up
haniebny {przym. m.}
You might say that all wars are vile, but I feel this one is much more so.
Można powiedzieć, że wszystkie wojny są haniebne, ale wydaje mi się, że tej należy się to miano w szczególności.
The situation in the North Caucasus is one of the vilest examples of that.
Jednym z najbardziej haniebnych przykładów jest sytuacja na Kaukazie Północnym.
These vile crimes must be combated with all our energy, whatever their level of seriousness.
Te obrzydliwe przestępstwa należy zwalczać z całą zawziętością, bez względu na stopień ich powagi.
vile (też: execrable, heinous, hideous, icky)
volume_up
ohydny {przym. m.}
vile (też: filthy, squalid, sleazy, sordid)
volume_up
plugawy {przym. m.}
vile (też: abysmal, appalling, black, creepy)
volume_up
potworny {przym. m.}

Przykłady użycia - "vile" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIndeed, the sale of these images on the Internet constitutes a vile trade worth billions of euros.
Rzeczywiście sprzedaż tego typu obrazów w Internecie tworzy przemysł wart miliardy euro.
English[Him] that saith to a king, [Thou art] vile, [Or] to nobles, [Ye are] wicked;
Zaż potępisz tego, który może rzec królowi: O bezecny
EnglishAnd I will cast abominable filth upon thee, and make thee vile, and will set thee as a gazing-stock.
I wyrzucę na cię obrzydliwości i zelżę cię, i wystawię cię za dziw,
EnglishIt is democracy that allowed Mr Vanhecke to make a vile, islamophobic and racist speech today.
To demokracja umożliwiła panu Vanhecke wygłoszenie dzisiejszej podłej, rasistowskiej, uprzedzonej do muzułmanów mowy.
EnglishIt is also a sad fact that there is a shortage of donors, and that this drives some vile criminal activities.
To również smutny fakt, że mamy do czynienia z niedoborem dawców, co jest przyczyną nikczemnej działalności przestępczej.
EnglishNor is there any moral hazard for those who used the most vile propaganda in the recent Irish referendum campaign.
Nie istnieje pokusa nadużycia dla tych, którzy stosowali najbardziej podłą propagandę podczas niedawnej kampanii dotyczącej irlandzkiego referendum.
EnglishFor this cause God gave them up unto vile passions: for their women changed the natural use into that which is against nature:
Dlatego podał je Bóg w namiętności sromotne, gdyż i niewiasty ich odmieniły używanie przyrodzone w ono, które jest przeciwko przyrodzeniu.
EnglishSo what I did, I took all those emails, and I put them together into something called Angrigami, which was an origami template made out of this sort of vile stuff.
Zebrałem te wszystkie maile w coś co się nazywa Angrigami, co jest origami wykonanym z tych ohydnych rzeczy.
EnglishAnd I will be yet more vile than this, and will be base in mine own sight: but of the handmaids of whom thou hast spoken, of them shall I be had in honor.
A im będę podlejszym, niżelim się stał i uniżeńszym w oczach moich, tem u tych służebnic, o których mi powiadasz, będę chwalebniejszy.
EnglishBut there is no moral hazard, because nobody in this House will take action against this vile document, which was circulated in full colour.
Lecz nie istnieje pokusa nadużycia, gdyż nikt w Parlamencie nie podejmie działania przeciwko temu nikczemnemu dokumentowi, który był rozpowszechniany.
Englishthus saith Jehovah of hosts; Behold, I will send upon them the sword, the famine, and the pestilence, and will make them like vile figs, that cannot be eaten, they are so bad.
Tak mówi Pan zastępów: Oto Ja poślę na nich miecz, głód, i mór, a uczynię ich jako złe figi, których nie jadają, przeto, że są złe.
EnglishForty stripes he may give him, he shall not exceed; lest, if he should exceed, and beat him above these with many stripes, then thy brother should seem vile unto thee.
Czterdzieści kroć uderzy go; więcej nie przyda, by snać, jeźliby mu nad to zadano więcej plag, nie znikczemniał brat twój przed oczyma twemi.
EnglishFirst, all or most of us can come to this House and deplore and denounce terrorism, as well we might, because it is vile and indefensible in all its forms.
Po pierwsze wszyscy lub większość z nas może zjawić się w tej Izbie i ubolewać nad terroryzmem bądź potępiać go tak, jak możemy, ponieważ jest on zły i nie do obrony w każdej postaci.