"veterinarian" po polsku

EN

"veterinarian" - polskie tłumaczenie

EN veterinarian
volume_up
{rzeczownik}

1. Amerykański angielski

veterinarian (też: vet, veterinary, veterinary surgeon)
His veterinarian only gave him three months to live.
Jego weterynarz dawał mu jedynie trzy miesiące życia.
If more than the prescribed amount of tablets were given, contact your veterinarian.
W przypadku podania większej niż zalecona liczby tabletek, należy skontaktować się z weterynarzem.
In case of side effects, the veterinarian might decide to lower the dose of Masivet or to discontinue treatment.
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych weterynarz może zdecydować o obniżeniu dawki preparatu Masivet lub przerwaniu leczenia.
veterinarian (też: veterinary surgeon)
Your veterinarian can best describe these for you.
Twój lekarz weterynarii najlepiej przedstawi te działania.
I know this problem very well, also in my capacity as a veterinarian.
Wiem o tym dobrze, również jako lekarz weterynarii.
If signs fail to improve within 7 days, treatment should be re-evaluated by the veterinarian.
Jeśli w ciągu 7 dni nie zostanie uzyskana poprawa, decyzję o dalszym leczeniu podejmuje lekarz weterynarii.

Synonimy (angielski) dla "veterinarian":

veterinarian

Przykłady użycia - "veterinarian" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishUse only according to the benefit/ risk assessment by the responsible veterinarian.
Stosować jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ ryzyka.
EnglishThis document cannot replace a face-to-face discussion with your veterinarian.
Niniejszy dokument nie zastąpi osobistej rozmowy z lekarzem weterynarii.
EnglishThis document cannot replace a face-to-face discussion with your veterinarian.
Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem.
EnglishAsk your veterinarian how to dispose of medicines no longer required.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii.
EnglishThe necessity for and choice of premedication is left to the discretion of the veterinarian.
Decyzja o zastosowaniu premedykacji i wyborze jej rodzaju należy do lekarza.
EnglishIf more than the prescribed amount of tablets were given, contact your veterinarian.
W przypadku podania większej niż zalecona liczby tabletek, należy skontaktować się z weterynarzem.
EnglishThey'll be absolutely fine with the veterinarian and with the horseshoer, but you can't ride him.
Nie będzie bał się weterynarza, ani kowala, ale nie można na nim jeździć.
EnglishUse only in accordance with risk/benefit assessment by the responsible veterinarian.
Lek stosuje się zgodnie z oceną bilansu ryzyka/ korzyści dokonaną przez prowadzącego lekarza weterynarii.
EnglishPlease carefully follow the instructions of the veterinarian.
Należy postępować dokładnie z zaleceniami lekarza weterynarii.
EnglishDo not exceed the stated dose prescribed by your veterinarian.
Nie przekraczać dawek przepisanych przez lekarza weterynarii.
EnglishUse only in accordance with risk/benefit assessment by the responsible veterinarian.
Stosować go należy wyłącznie zgodnie z oceną bilansu ryzyka/ korzyści dokonaną przez odpowiedzialnego weterynarza.
EnglishPlease carefully follow the instructions of the veterinarian.
Należy postępować zgodnie z instrukcjami lekarza weterynarii.
EnglishUse only according to the risk-benefit assessment by the responsible veterinarian.
Produkt należy stosować jedynie w oparciu o ocenę bilansu korzyści do ryzyka przeprowadzoną przez lekarza weterynarii.
EnglishIf no improvement is seen after 7 days, the treatment should be re-evaluated by a veterinarian.
Jeżeli po 7 dniach nie wystąpi poprawa, leczenie powinno zostać poddane ponownej ocenie przez weterynarza.
EnglishUse only in accordance with risk/benefit assessment by the responsible veterinarian.
Stosować go nalezy wyłącznie zgodnie z oceną bilansu ryzyka/ korzyści dokonaną przez prowadzącego lekarza weterynarii.
EnglishUse only accordingly to the benefit/ risk assessment by the responsible veterinarian.
Jakkolwiek, w laboratoryjnych badaniach na zwierzętach nie stwierdzono istotnego wpływu na rozmnażanie lub rozwój płodu.
EnglishUse only according to the risk-benefit assessment by the responsible veterinarian.
Stosować jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.
EnglishIf you notice any serious effects or other effects not mentioned in this leaflet, please inform your veterinarian.
Przemijające obrzęki w miejscu iniekcji, sporadycznie związane z nieznaczną reakcją bólową.
EnglishUse only according to the risk/ benefit assessment of the responsible veterinarian.
Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.
EnglishUse only accordingly to the risk-benefit assessment by the responsible veterinarian.
Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.