"vet" po polsku

EN

"vet" - polskie tłumaczenie

volume_up
vet {rzecz.}
EN

vet {rzeczownik}

volume_up
She took him to the vet and the vet discovered something quite disgusting.
Zabrała go do weterynarza a ten odkrył coś okropnego.
Travelling with a dog, cat or ferret is now much easier with the new EU pet passport available from any vet.
Podróżowanie w towarzystwie naszych czworonogów jest teraz znacznie łatwiejsze dzięki nowemu europejskiemu paszportowi dla zwierząt domowych, który może wystawić każdy weterynarz.
As with other products of this type, Profender should be used on sick or ill cats or dogs only after a risk-benefit assessment by the vet.
Podobnie jak w przypadku innych produktów tego rodzaju, preparat Profender należy stosować u chorych kotów i psów jedynie po ocenie stosunku korzyści do ryzyka dokonanej przez weterynarza.

Synonimy (angielski) dla "vet":

vet

Przykłady użycia - "vet" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAt all events, VET should enjoy the same status as general education throughout Europe.
W każdym razie w całej Europie VET powinien posiadać taki sam status jak kształcenie ogólne.
EnglishSuomi/ Finland ScanVet Eläinlääkkeet Oy Puh/ Tel: + 358 (0)3 630 3100
Suomi/ Finland ScanVet Eläinlääkkeet Oy Puh/ Tel: + 358 (0) 3 630 3100
EnglishThe status VET enjoys varies greatly among the 27 Member States.
Status VET w dwudziestu siedmiu państwach członkowskich UE jest znacznie zróżnicowany.
EnglishAnd if I tap the nerve ending on a World War II vet, he'll still feel his missing hand.
Jeśli dotknąłbym zakończeń nerwowych weterana II wojny światowej, poczułby swoją brakującą rękę.
EnglishTo stimulate active immunity against Equine influenza ATC-vet code:
Do stymulacji czynnej odporności przeciwko grypie koni kod ACTvet:
EnglishOtologic - Corticosteroids and anti-infectives in combination.ATC vet code:
Douszne - Kombinacja środków przeciwzakaźnych i kortykosterydu, kod ATCvet:Właściwości farmakodynamiczne
EnglishEesti Norge ZooVetVaru Pärnasalu 31, EE-76505 Saue +372 6 709 006
Eesti Norge ZooVetVaru Pärnasalu 31, EE- 76505 Saue +372 6 709 006
EnglishShe took him to the vet and the vet discovered something quite disgusting.
Zabrała go do weterynarza a ten odkrył coś okropnego.
EnglishPharmacotherapeutic group: inactivated vaccine, ATC-vet code:
Grupa farmakoterapeutyczna: szczepionki inaktywowane; kod ATCvet:
EnglishMission – support development and implementation of European VET policies
Zadania – wspieranie rozwoju i wdrażania europejskiej polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego
EnglishTo stimulate active immunity against tetanus ATC-vet code:
Do stymulacji czynnej odporności przeciwko tężcowi kod ACTvet:
EnglishAnti-inflammatory and Anti-rheumatic products, Non-steroids ATC vet code:
Grupa farmakoterapeutyczna: produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne (NLPZ), niesterydowe (oksamy), kod ATCvet:
EnglishSuomi/ Finland ScanVet Eläinlääkkeet Oy Tyrvännöntie 769 FIN-14610 Lepaa Puh/ Tel: + 358 (0)3 630 3100
Suomi/ Finland ScanVet Eläinlääkkeet Oy Tyrvännöntie 769 FIN- 14610 Lepaa Puh/ Tel: + 358 (0) 3 630 3100
EnglishSwine inactivated viral vaccine ATC vet code:
Inaktywowana szczepionka przeciwwirusowa dla świń ATC vet kod:
EnglishThe idea is for vocational education and training (VET) to proceed according to the very same principle.
Koncepcja, o której tutaj mowa, polega na tym, żeby kształcenie i szkolenie zawodowe prowadzone było na tych samych zasadach.
EnglishImmunologicals for aves, ATC vet code:
Produkty immunologiczne dla ptaków. kod ATCvet:
EnglishThis is to be opened much more now by ECVET, the European credit transfer system for VET.
Będzie to teraz łatwiejsze dzięki systemowi ECVET, tzn. europejskiemu systemowi transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym.
EnglishA copy of the dossier of Equibactin vet.
Kopia dokumentacji preparatu Equibactin vet.
EnglishEquibactin vet Oral Paste proved to be essentially similar to the reference product, Tribrissen Oral Paste.
Wykazano, że preparat Equibactin vet. - pasta doustna jest zasadniczo podobny do produktu referencyjnego, Tribrissen - pasta doustna.
EnglishA lot more than you'd get in a hospital or a vet's.