"versatile" po polsku

EN

"versatile" - polskie tłumaczenie

EN versatile
volume_up
{przymiotnik}

These cells are so versatile, these cancer cells are so versatile -- we just have to manipulate them in the right way.
Komórki nowotworowe są tak wszechstronne, że wystarczy odpowiednio nimi pokierować.
Or are our brains so versatile and expandable that we can train ourselves to break out of the box of our evolution?
Może jednak nasze mózgi są tak wszechstronne i giętkie, że możemy myśleć nieszablonowo o ewolucji?
Will we make a society that is more boring and more uniform, or more robust and more versatile?
Czy stworzymy społeczeństwo które będzie nudne, jednolite czy silne i wszechstronne?

Synonimy (angielski) dla "versatile":

versatile
English

Przykłady użycia - "versatile" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhat is left over from the manure will be an even better fertiliser that is more versatile than aggressive fertilisers.
Pozostałości z nawozu naturalnego będą jeszcze lepszym i bardziej uniwersalnym nawozem niż agresywne nawozy.
English(DE) Madam Vice-President, paper may be versatile, but it is becoming increasingly clear that it is no longer very informative.
(DE) Pani wiceprzewodnicząca! Papier może mieć wiele zastosowań, ale coraz wyraźniej widać, że już nie spełnia on w tak znacznym stopniu funkcji informacyjnej.
EnglishI believe that the European Arrest Warrant is a more useful and more versatile tool for combating all the forms of crime to which we have referred.
Uważam, że europejski nakaz aresztowania jest bardziej użytecznym i wszechstronnym narzędziem zwalczania przestępczości we wszystkich postaciach, o których mówiliśmy.
EnglishIn other words, strong, versatile and balanced neighbourly relations between the EU and Russia have a fundamental bearing on the stability, security and prosperity of the whole of Europe.
Innymi słowy, silne, zróżnicowane i zrównoważone stosunki sąsiedzkie między UE i Rosją mają podstawowe znaczenie dla stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu całej Europy.