"veritable" po polsku

EN

"veritable" - polskie tłumaczenie

EN veritable
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

veritable (też: actual, bona fide, genuine, pure)
volume_up
prawdziwy {przym. m.}
They are trying to impose a veritable straitjacket on the Member States.
Państwa członkowskie próbuje się odziać w prawdziwy kaftan bezpieczeństwa.
And then when we zoomed into this, it's like a veritable universe.
A podążywszy głębiej, widzimy coś, co przypomina prawdziwy wszechświat.
This Act should be a veritable Magna Carta for SMEs.
Program ten powinien być prawdziwą Wielką Kartą Swobód dla MŚP.
veritable (też: actual, intrinsic, practical, real)
volume_up
rzeczywisty {przym. m.}
Moreover, the European reference framework should be supplemented by programmes that would establish veritable European qualifications, recognized over the entire European Union territory.
Ponadto europejskie ramy odniesienia powinny być uzupełnione programami ustanawiającymi rzeczywiste europejskie kwalifikacje, uznawane na całym terytorium Unii Europejskiej.

2. przenośny

veritable (też: genuine, real)
volume_up
istny {przym. m.}
. - (PT) A veritable 'manual' for Free Trade Agreements (FTAs)...
. - (PT) Istny "podręcznik” umów o wolnym handlu (FTA)...
His meticulous tally-keeping has reached 4 200 victims, 18 of whom died this March: this is veritable carnage.
Dzięki tym skrupulatnym wyliczeniom wiadomo o 4 200 ofiarach, z których 18 zmarło w marcu tego roku - to istna masakra.
Illegal immigration is a veritable scourge which has afflicted mainly the southern countries of the EU, particularly Italy, Malta and Spain, for several years.
Nielegalna imigracja to istna plaga, która od kilkunastu lat dotyka południowe państwa UE, zwłaszcza Włochy, Maltę i Hiszpanię.

Synonimy (angielski) dla "veritable":

veritable

Przykłady użycia - "veritable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Single Market signalled a veritable turning point in the common policy in the area of transport.
Jednolity rynek zaznaczył punkt zwrotny we wspólnej polityce transportowej.
English. - (PT) Amongst other things, this report contains a veritable misconception.
na piśmie. - (PT) W przedmiotowym sprawozdaniu znajdujemy między innymi jedno prawdziwe nieporozumienie.
EnglishThis Act should be a veritable Magna Carta for SMEs.
Program ten powinien być prawdziwą Wielką Kartą Swobód dla MŚP.
EnglishThe Niger Delta, the flora and fauna of which were once among the most beautiful in the world, has become a veritable dump.
Delta Nigru, którego flora i fauna były kiedyś najpiękniejsze na świecie, stała się istnym wysypiskiem.
EnglishIt is also an attempt to impose a veritable sentence of economic dependence in the colonial style on countries like Portugal.
Jest również próbą skazania na zależność ekonomiczną w stylu kolonialnym państw, takich jak Portugalia.
EnglishHis meticulous tally-keeping has reached 4 200 victims, 18 of whom died this March: this is veritable carnage.
Dzięki tym skrupulatnym wyliczeniom wiadomo o 4 200 ofiarach, z których 18 zmarło w marcu tego roku - to istna masakra.
EnglishThirteen pacifist groups, such as Bethlehem and Breaking the Silence, are the victims of a veritable witch-hunt.
Ofiarą istnego polowania na czarownice padło trzynaście grup pacyfistycznych, takich jak "Bethlehem” i "Breaking the Silence”.
EnglishThis is a veritable parody of democracy.
EnglishFirst, I thank Johannes Voggenhuber, a veritable cornerstone of our work for democracy and civil rights.
Po pierwsze, dziękuję panu posłowi Johannesowi Voggenhuberowi, który stanowi prawdziwe oparcie w naszej pracy na rzecz demokracji i praw obywatelskich.
EnglishIn the former Eastern Europe, the new Member States, the EU is pursuing a veritable asphalt policy with gigantic motorway subsidies.
W nowych państwach członkowskich regionu Europy Wschodniej UE inwestuje ogromne pieniądze w dofinansowywanie budowy autostrad.
EnglishSometimes it is used as a means of financing instances of veritable EU neocolonialism in so-called developing countries.
Czasami są one wykorzystywane jako środki finansowania przykładów iście neokolonialnych stosunków UE w tak zwanych krajach rozwijających się.
EnglishThe entry into force of codecision will be a veritable democratic revolution for the common agricultural policy in particular.
Wejście w życie zasady współdecyzji będzie stanowić prawdziwą demokratyczną rewolucję, zwłaszcza w odniesieniu do wspólnej polityki rolnej.
English(EL) Mr President, according to the UN a veritable tidal wave of high prices is threatening more than 40 countries and over 100 million people with famine.
(EL) Panie przewodniczący! Według ONZ, prawdziwa fala wysokich cen grozi głodem ponad 40 krajom i ponad 100 milionom ludzi.
EnglishMy colleague, Mr Vanhecke, is the target of a veritable witch-hunt within this European Parliament, to which he was legitimately elected.
Mój kolega, pan poseł Vanhecke, jest w tym Parlamencie, do którego został zgodnie z prawem wybrany, obiektem prawdziwego polowania na czarownice.
EnglishIllegal immigration is a veritable scourge which has afflicted mainly the southern countries of the EU, particularly Italy, Malta and Spain, for several years.
Nielegalna imigracja to istna plaga, która od kilkunastu lat dotyka południowe państwa UE, zwłaszcza Włochy, Maltę i Hiszpanię.
EnglishEuropean procedures in their present form are a veritable sieve through which the commercial interests of agribusiness can percolate freely.
Procedury europejskie w obecnie obowiązującej formie są jak prawdziwe sito, przez które z łatwością mogą przenikać korzyści handlowe agroprzedsiębiorstw.
EnglishFor this reason, a more Europe-wide approach needs to be adopted towards accidents at work within the European Union, a veritable scourge in certain countries.
Dlatego też potrzebne jest bardziej ogólnoeuropejskie podejście do wypadków pracy w Unii Europejskiej, prawdziwej plagi w niektórych państwach.
EnglishThere is no longer any doubt that they are intending to create a veritable straightjacket for the Member States, so that they may implement the strategy of deepening...
Nie ma już wątpliwości, że grupa ta zamierza utworzyć parasol ochronny dla państw członkowskich, aby mogły wdrożyć strategie pogłębiania...
EnglishInstead of the announced 'Innovation Union', the result could be a veritable 'innovation divide' between the countries and regions that innovate most and the rest.
Zamiast ogłaszanej "Unii Innowacji” rezultatem może być prawdziwa przepaść innowacyjna między najbardziej innowacyjnymi krajami i regionami a resztą.
EnglishIt must not, under any circumstances, supplant development aid, which itself must not be experienced by the countries that are supposed to benefit from it as a veritable diktat.
Nie może ona w żadnych okolicznościach zastępować pomocy rozwojowej, z której państwa nie mają korzystać na zasadzie faktycznego dyktatu.