"vacuum" po polsku

EN

"vacuum" - polskie tłumaczenie

volume_up
vacuum {rzecz.}
volume_up
vacuum {przym.}

EN vacuum
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

vacuum (też: vacuum cleaner)
This was truly, truly an early-adopter product -- (Laughter) the 1905 Skinner Vacuum.
To była wersja beta-- śmiech ten odkurzacz Skinnera model 1905 r.
Karty kredytowe, roboty-odkurzacze.
Pierwszy, twój umysł zawsze o czymś myśli...... więc zawsze możesz sobie pomyśleć o czymś pomocnym jak na przykład pani Schirmir z odkurzaczem.
vacuum (też: vacancy, void)
There is a total vacuum of creative capital in Bertie County.
W kreatywnym kapitale hrabstwa Bertie jest ogromna próżnia.
There is, therefore, a vacuum between Europe's past and Europe's future.'
Istnieje zatem próżnia pomiędzy przeszłością a przyszłością Europy”.
Let us not allow a legal vacuum to harbour illegality in fisheries.
Nie pozwólmy, aby próżnia prawna doprowadziła do sytuacji, w której w sektorze rybołówstwa zakotwiczy się bezprawie.
vacuum (też: blank, desert, desolation, emptiness)
We are here to close this gap, this vacuum, in the protection.
Jesteśmy tu po to, by załatać tę dziurę, tę pustkę w ochronie.

2. Technika

The vacuum will draw the solvent into the BeneFIX vial.
Podciśnienie spowoduje przemieszczenie rozpuszczalnika do fiolki z lekiem BeneFIX.

Synonimy (angielski) dla "vacuum":

vacuum

Przykłady użycia - "vacuum" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishPostponing it would create a vacuum and would weaken both the Commission and Europe.
Jej odsunięcie stworzyłoby próżnię i osłabiłoby zarówno Komisję, jak i Europę.
EnglishToday, these powers are completely non-existent and thus create an extremely serious vacuum.
Dzisiaj te uprawnienia nie istnieją, co z kolei wytworzyło bardzo niebezpieczną próżnię.
EnglishThe power as well as the security vacuum must be filled.
Należy wypełnić próżnię zarówno w sferze władzy, jak i bezpieczeństwa.
EnglishOnce the vacuum is broken, remove the vial stopper while holding the vial upright to prevent loss of product.
Po rozszczelnieniu usunąć korek, trzymając fiolkę pionowo, aby nie wysypać leku Osigraft.
EnglishCommissioner Reding, the measure under approval may not be perfect, but it plugs a legislative vacuum.
Być może akt prawny, który mamy zatwierdzić, nie jest idealny, ale wypełnia próżnię legislacyjną.
EnglishOnce the vacuum is broken, remove the vial stopper while holding the vial upright to prevent loss of Osigraft.
Po rozszczelnieniu usunąć korek, trzymając fiolkę pionowo, aby nie wysypać preparatu Osigraft.
EnglishFor example, I get people to dress up their vacuum cleaners.
Na przykład, przekonuję ludzi do ubierania odkurzaczy.
EnglishChina has moved in to fill the economic vacuum created by the West's sanctions and is reaping the benefits.
Chiny wypełniły próżnię gospodarczą stworzoną przez sankcje nałożone przez Zachód i czerpią z tego korzyści.
EnglishAnd that was the end of the shrinking of vacuum tubes, but it was not the end of the exponential growth of computing.
I to był koniec miniaturyzacji lamp elektronowych.
EnglishHold all three elements together and wait until all the water has been drawn into the powder vial by the vacuum.
Trzymać wszystkie trzy elementy połączone do czasu, gdy cała woda zostanie wciągnięta przez próżnię do fiolki z proszkiem.
EnglishThe approach so far has bestowed a vacuum on us, which has resulted in waves of migration, human rights violations and great poverty.
Podejście to jak dotąd nic nam nie dało, spowodowało fale migracji, łamanie praw człowieka i ogromną biedę.
EnglishThey were shrinking vacuum tubes, making them smaller and smaller. ~~~ That hit a wall. ~~~ They couldn't shrink them and keep the vacuum.
Np., zmniejszano lampy elektronowe coraz bardziej, do momentu gdy nie można było ich zmniejszyć ze względu na próżnię.
EnglishThey were using vacuum tubes, very narrow, sloppy techniques to get actually binary behavior out of these radio vacuum tubes.
Oni używali lamp próżniowych – bardzo ograniczonej i kiepskiej technologii – – żeby przy ich zastosowaniu uzyskać urządzenie binarne.
EnglishWe have done nothing to move into the vacuum and buy goods produced in Georgia to ensure that the country is able to function.
My nie zrobiliśmy nic, aby wejść w to miejsce i kupować towary produkowane w Gruzji, by zapewnić możliwość funkcjonowania tego kraju.
EnglishIt also used vacuum tubes.
EnglishDidn't she vacuum a lot?
EnglishSo after we do that, we put it into a vacuum bag, add a little bit of seaweed, some spices, and we roll it, and this starts taking on the appearance of tuna.
Wkładamy go do próżniowego worka, dodajemy troche morskich alg, przypraw i zwijamy go, zaczyna przypominać tuńczyka.
EnglishIndeed this is also a danger in Egypt, where the Islamist Muslim Brotherhood is seeking to fill the political vacuum as we speak.
Takie samo zagrożenie istnieje również w Egipcie, gdzie właśnie w tej chwili islamistyczne Bractwo Muzułmańskie stara się wypełnić polityczną próżnię.
EnglishBecause cities are the vacuum cleaners and the magnets that have sucked up creative people, creating ideas, innovation, wealth and so on.
Ponieważ miasta są odkurzaczami i magnesami, które wssysają i przyciągają ludzi kreatywnych, tworzących nowe idee i rozwiązania, bogactwo, i tak dalej.
EnglishWe turned off the lights, and then we put it in a vacuum and sucked out all the air, and then we cooled it down to just a fraction of a degree above absolute zero.
Wyłączyliśmy światło, następnie podłączyliśmy pompę i odessaliśmy powietrze, a potem ochłodziliśmy to do ułamka stopnia powyżej zera absolutnego.