"username" po polsku

EN

"username" - polskie tłumaczenie

EN username
volume_up
{rzeczownik}

1. IT

After performing options I or II, your Gmail username won't be associated with your AdWords account, and you'll be able to sign in with your original AdWords login.
Po wykonaniu czynności I lub II Twoja nazwa użytkownika usługi Gmail nie będzie powiązana z kontem AdWords i będzie można zalogować się za pomocą pierwotnego loginu konta AdWords.
However, if you don't want your Gmail username appearing in your AdWords account, you might want to consider separating your Gmail login from your AdWords account to enhance your security.
Jeśli jednak nie chcesz, aby Twoja nazwa użytkownika usługi Gmail pojawiała się na koncie AdWords, możesz rozdzielić login konta Gmail i konto AdWords w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Przykłady użycia - "username" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYou'll need to re-enter your username and password when you return to Google Mail.
W momencie powrotu do Google Maila konieczne będzie ponowne wpisanie nazwy użytkownika i hasła.
EnglishVisit the Gmail Help Center for additional username recovery tips.
Centrum pomocy Gmaila zawiera dodatkowe porady związane z odzyskiwaniem nazw użytkowników.
EnglishIf multiple people need to use your AdWords account, don't just share the same username and password.
Zamiast tego musisz utworzyć na koncie AdWords osobne profile użytkownika.
EnglishTo send mail from a different Google Mail username, you'll first need to sign up for that address.
Funkcja dostosowywania adresu nadawcy działa tylko wtedy, gdy masz już inne konto z innym adresem.
EnglishIf Google Mail accepted your username, you'll now see a captcha (letters in a distorted picture).
Jeśli Google Mail zaakceptuje Twoją nazwę użytkownika, zobaczysz obrazek captcha – obrazek ze zniekształconymi literami.
EnglishIf Google Mail accepted your username, you'll now see a captcha (letters in a distorted picture).
Jeśli Google Mail zaakceptuje Twoją nazwę użytkownika, zobaczysz obrazek captcha - obrazek ze zniekształconymi literami.
EnglishDid Google Mail accept your username?
Czy Google Mail zaakceptował Twoją nazwę użytkownika?
EnglishRecipients of your survey will see a message at the top of the form explaining that their username will be collected automatically.
Adresaci ankiety zobaczą u góry formularza komunikat o automatycznym gromadzeniu ich nazw użytkowników.
Englishusername' when you create the form.
EnglishIf you've registered more than one Google Mail username, you can use the multiple sign-in feature to use two accounts at once.
Jeśli zarejestrujesz więcej niż jedną nazwę użytkownika Google Maila, możesz za pomocą funkcji wielokrotnego logowania korzystać z dwóch kont jednocześnie.
EnglishInclude any dots (.) that you used in the username during the Google Mail address creation process, but do not use any spaces or '@' signs.
Uwzględnij wszystkie kropki (.) użyte w nazwie użytkownika podczas tworzenia adresu konta Google Mail, ale nie wstawiaj żadnych spacji ani znaków „@”.
EnglishInclude any dots (.) that you used in the username during the Google Mail address set-up process, but do not use any spaces or '@' signs.
Uwzględnij wszystkie kropki (.) użyte w nazwie użytkownika podczas konfigurowania adresu konta Google Mail, ale nie wstawiaj żadnych spacji ani znaków ,,@".
EnglishAll of your transactions are stored in one place, and you'll only need one username and password to shop quickly and securely.
Pełna historia transakcji będzie przechowywana w jednym miejscu, a do szybkich i bezpiecznych zakupów będziesz potrzebować tylko jednej nazwy użytkownika i jednego hasła.
EnglishTo answer your secret question, do not attempt to sign in to Google Mail for 24 hours and then enter your username on the Password Assistance Page.
Aby odpowiedzieć na tajne pytanie, nie próbuj logować się do Google Maila przez 24 godziny, a następnie wprowadź nazwę użytkownika na stronie pomocy dotyczącej haseł.
EnglishAfter performing options I or II, your Gmail username won't be associated with your AdWords account, and you'll be able to sign in with your original AdWords login.
Po wykonaniu czynności I lub II Twoja nazwa użytkownika usługi Gmail nie będzie powiązana z kontem AdWords i będzie można zalogować się za pomocą pierwotnego loginu konta AdWords.
English2-step verification adds an extra layer of security to your Google Account by requiring you to have access to your phone, as well as your username and password, when you sign in.
Weryfikacja dwuetapowa to dodatkowe zabezpieczenie konta Google. ~~~ Podczas logowania oprócz nazwy użytkownika i hasła należy mieć dostęp do swojego telefonu komórkowego.
EnglishHowever, if you don't want your Gmail username appearing in your AdWords account, you might want to consider separating your Gmail login from your AdWords account to enhance your security.
Jeśli jednak nie chcesz, aby Twoja nazwa użytkownika usługi Gmail pojawiała się na koncie AdWords, możesz rozdzielić login konta Gmail i konto AdWords w celu zwiększenia bezpieczeństwa.