"used to" po polsku

EN

"used to" - polskie tłumaczenie

used to
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "used to"

used przymiotnik
Polish
to use czasownik
to przyimek
Polish
to spójnik

Przykłady użycia - "used to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTachoSil should only be used by an experienced surgeon under sterile conditions.
Gąbek TachoSil mogą używać jedynie doświadczeni chirurdzy w warunkach sterylnych.
EnglishAgenerase oral solution should not be used if you suffer from any liver disease.
Roztworu doustnego Agenerase nie należy stosować u pacjentów z chorobami wątroby.
EnglishAnd when you buy medicine, you won't be buying a drug that's used for everybody.
A kiedy będziecie kupować lekarstwa, nie będziecie kupować leku "dla każdego".
EnglishIf the product is not used during this four-week period, it should be discarded.
Jeżeli lek nie będzie zużyty w tym 4- tygodniowym okresie, należy go wyrzucić.
EnglishHowever, they must never be used as a pretext for repressing fundamental freedoms.
Nie można jednak traktować ich jako pretekstu do naruszania podstawowych swobód.
EnglishThe cartridges for OptiClik are to be used in conjunction with OptiClik only.
Wkłady do wstrzykiwacza OptiClik należy używać tylko ze wstrzykiwaczem OptiClik.
EnglishMicardis should not be used during the second and third trimester of pregnancy.
Stosowanie leku Micardis jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
EnglishREGRANEX should not be used for more than 20 weeks in any individual patient.
U żadnego pacjenta preparatu REGRANEX nie należy stosować dłużej niż 20 tygodni.
EnglishFrom a microbiological point of view, the product should be used immediately.
Ze względów mikrobiologicznych produkt leczniczy należy natychmiast wykorzystać.
EnglishThese studies used pioglitazone and sulphonylureas given as separate tablets.
W badaniach podawano pioglitazon oraz sulfonylomocznik w oddzielnych tabletkach.
EnglishIf visible particles or discoloration are observed, the vial should not be used.
Jeśli spostrzega się pływające drobiny lub zmianę koloru, leku nie należy stosować.
EnglishTrabectedin must not be used in patients with CPK > 2.5 ULN (see section 4.2).
Nie wolno stosować trabektedyny u pacjentów z CK > 2, 5 GGN (patrz punkt 4. 2).
EnglishBicalutamide is an oral anti-androgen used in the management of prostate cancer.
Bikalutamid jest doustnym antyandrogenem stosowanym w leczeniu raka prostaty.
EnglishIs that the average standard of living which is used to calculate the poverty line?
Czy za podstawę ustalenia progu ubóstwa ma być przyjęty przeciętny poziom życia?
EnglishThe product should not be used during the second and third trimesters of pregnancy.
Stosowanie leku Dafiro jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
EnglishIt should not be used in patients who have an active infection of the meninges.
Preparatu nie należy stosować u pacjentów z czynnym zakażeniem opon mózgowych.
EnglishIf blood appears in the syringe, the medicinal product can no longer be used.
Jeśli w strzykawce pojawia się krew, produktu leczniczego nie należy już używać.
EnglishEfexor should normally not be used for children and adolescents under 18 years.
Lek EFEXOR nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
EnglishWhen dexmedetomidine is used for premedication in cats, the same dose is used.
Stosując deksmedetomidynę w premedykacji u kotów należy używać tej samej dawki.
EnglishI used to work as the director of the World Bank office in Nairobi for East Africa.
Kiedyś byłem dyrektorem biura Banku Światowego w Nairobi dla Afryki Wschodniej.