"unrivalled" po polsku

EN

"unrivalled" - polskie tłumaczenie

EN unrivalled
volume_up
{przymiotnik}

volume_up
niezrównany {przym. m.}
unrivalled (też: nonpareil, unparalleled, unsurpassed)

Synonimy (angielski) dla "unrivalled":

unrivalled

Przykłady użycia - "unrivalled" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn an unrivalled act of self-liberation by peaceful means, the East Germans overthrew an oppressive regime and brought down the wall.
Jest to bezprecedensowy akt samowyzwolenia na drodze pokojowej - Niemcy z NRD obalili opresyjny reżim i zburzyli mur.
English(DA) Mr President, I would like to say that the Belgian Presidency has been a wonderful and unrivalled example of how the EU works.
(DA) Panie Przewodniczący! Pragnę powiedzieć, że prezydencja belgijska była doskonałym, niezrównanym wręcz przykładem działania UE.
EnglishThis was an unrivalled opportunity for us to update the European Union regulation in an area which directly affects us all: food.
Była to wyjątkowa okazja, abyśmy zaktualizowali rozporządzenie Unii Europejskiej w obszarze, który bezpośrednio dotyczy nas wszystkich: artykułów żywnościowych.
EnglishIt is driven by greater liberalisation; moving the market into new areas; labour market flexibility; and unrivalled attacks on wages and social rights.
Odbywa się to poprzez większą liberalizację; nakierowanie rynku na nowe obszary; uelastycznienie rynku pracy; a także nieprzerwane ataki na zarobki i prawa socjalne.
EnglishThe integrated maritime policy must support European shipping, which is unrivalled in the world, so that it can play a leading role at international level.
Zintegrowana polityka morska musi wspierać niemającą sobie równych w świecie europejską żeglugę, tak by mogła ona odgrywać wiodącą rolę na szczeblu międzynarodowym.
EnglishWe should invest in high-technology products which need highly qualified workers - this is our added value, a sector in which we are unrivalled.
Powinniśmy inwestować w produkty zaawansowanych technologii wymagające wysoko wykwalifikowanych pracowników, to jest nasza wartość dodana, sektor w którym jesteśmy bezkonkurencyjni.