EN to unload
volume_up
[unloaded|unloaded] {czasownik}

It's the highest point you can bring your yaks before you have to unload.
To najwyższy punkt, do którego dochodzą jaki, potem trzeba je rozładować.
It was the dockers who reacted, but various countries also refused to unload the ship.
Zareagowali dokerzy, ale wiele państw również nie zezwoliło na rozładowanie statku.
If these traces are not from an EU-authorised variety, the cargo is not allowed to unload.
Jeżeli te ślady nie będą pochodzić z odmiany zatwierdzonej przez UE, to transportu nie będzie można rozładować.
volume_up
zbyć {czas.}
to unload (też: to discharge, to unpack, to vent, to wreak)
volume_up
wyładować {czas. dk}
to unload (też: to unbox)
volume_up
wypakować {czas. dk}

Przykłady użycia - "to unload" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt was the dockers who reacted, but various countries also refused to unload the ship.
Zareagowali dokerzy, ale wiele państw również nie zezwoliło na rozładowanie statku.
EnglishRemember to fully remove the ad and unload the IMA SDK when the ads are finished and the game is ready to play.
Pamiętaj, aby po zakończeniu wyświetlania reklamy, gdy gra jest już gotowa do uruchomienia, całkowicie usunąć reklamę i skasować z pamięci pakiet IMA SDK.
EnglishNow, the ones profiting from this are the Chinese, Australian, Thai and any other fishing fleets which unload their catch in Papuan ports.
Obecnie korzystają z tego chińskie, australijskie, tajskie i inne floty połowowe, które wyładowują złowione przez siebie ryby w papuaskich portach.
EnglishFor this reason, too, special appreciation is due to the port employees in South Africa, who refused to unload the arms sent from China to the security forces in Zimbabwe.
Dlatego szczególne wyrazy uznania należą się robotnikom portowym RPA za powstrzymanie rozładunku broni przesłanej z Chin dla sił bezpieczeństwa Zimbabwe.
EnglishThe real reason why this conflict stalled was that South African workers refused to unload Chinese weapons.
Mogę powiedzieć jedno - tak naprawdę jedynym dotąd rzeczywistym aktem, który blokował ten konflikt była reakcja robotników w RPA, którzy odmówili rozładunku chińskiej broni.