"unit cost" po polsku

EN

"unit cost" - polskie tłumaczenie

EN unit cost
volume_up
{rzeczownik}

1. Ekonomia

unit cost

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "unit cost"

unit rzeczownik
it zaimek
Polish
cost rzeczownik
Polish
to cost czasownik

Przykłady użycia - "unit cost" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOn the domestic side, unit labour cost growth is projected to increase over the projection horizon.
W kwestii środowiska wewnętrznego w projekcjach przewiduje się wzrost jednostkowych kosztów pracy w analizowanym horyzoncie.
EnglishBy talking about 'unit labour cost' instead of wages, the Commission is attempting to circumvent the limits established by the Treaty.
Mówiąc o "jednostkowych kosztach pracy” zamiast o płacach Komisja próbuje obejść ograniczenia ustalone w Traktacie.
EnglishUnit labour cost (ULC) developments within the euro area play an important role in determining inflation and competitiveness patterns across the euro area countries.
Istotną rolę w rozpoznawaniu prawidłowości w zjawiskach inflacji i konkurencji w poszczególnych krajach strefy euro odgrywa poziom jednostkowych kosztów pracy.