"unit" po polsku

EN

"unit" - polskie tłumaczenie

volume_up
unit {rzecz.}
volume_up
it {zaim.}
PL

EN unit
volume_up
{rzeczownik}

unit (też: entity, individual)
GigaBecquerel, Becquerel is the unit in which radioactivity is measured).
gigabekerel, bekerel jest jednostką służącą do pomiaru aktywości promieniotwórczej).
The unit of intelligibility of most of our brains is the story.
Jednostką poznania i zrozumienia operującą w naszych mózgach jest fabuła.
One IU (International Unit) corresponds to 0.035 mg of anhydrous human insulin.
(jednostka międzynarodowa) odpowiada 0, 035 mg bezwodnej insuliny ludzkiej.
unit (też: modulus)
moduł zarządzający stronicowaniem pamięci
With a corded audio device users will get a range of remote control benefits via the in-line call control unit.
Dzięki przewodowemu urządzeniu audio użytkownicy uzyskują zasięg zapewniający zdalną obsługę przy użyciu modułu obsługi połączeń na przewodzie.
This is the intensive care unit in which I work.
To oddział intensywnej terapii, gdzie pracuję.
oddział intensywnej terapii noworodka
If your doctor is not available, you must urgently seek alternative medical advice (e. g. the emergency unit of the nearest hospital).
Jeżeli lekarz prowadzący nie jest dostępny, należy natychmiast (oddział pomocy doraźnej najbliższego szpitala).
You could literally, I mean this, pass this particular unit without knowing any physics, just knowing how to decode a textbook.
Moglibyście dosłownie przerobić ten rozdział bez znajomości fizyki, umiejętnie korzystając z podręcznika.

Synonimy (angielski) dla "unit":

unit

Przykłady użycia - "unit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSandoz Limited Unit 37, Woolmer Way Bordon Hampshire Gu35 9qe United Kingdom
Sandoz Limited Unit 37, Woolmer Way Bordon Hampshire Gu35 9qe Wielka Brytania
English17 - Dispose of the vial and any unused portion of the solution in the disposal unit
Wyrzucić fiolkę z pozostałą niewykorzystaną ilością roztworu do pojemnika na odpady.
EnglishPatients have received repeated unit doses of up to 240 mg of MabCampath.
Pacjentom wielokrotnie podawano pojedyncze dawki do 240 mg produktu MabCampath.
EnglishDeclaration on Unit 1 and Unit 2 of the Bohunice V1 nuclear power plant in Slovakia
Deklaracja w sprawie jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni jądrowej Bohunice VI na Słowacji
EnglishDeclaration on Unit 1 and Unit 2 of the Bohunice V1 nuclear power plant in Slovakia
Deklaracja w sprawie jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1 na Słowacji
EnglishPack of 50 x 1 film-coated tablets in perforated unit dose blisters.
Opakowanie 50 x 1 tabletek powlekanych w perforowanych blistrach jednostkowych.
EnglishGilead Sciences Limited Unit 13, Stillorgan Industrial Park Blackrock Co.
Gilead Sciences Limited Unit 13, Stillorgan Industrial Park Blackrock, Co.
Englishtablets 28 tablets 56 tablets 98 tablets 112 tablets 50 x 1 (unit dose) tablet
tabletek 28 tabletek 56 tabletek 98 tabletek 112 tabletek 50 x 1 (pojedyncza dawka) tabletka
EnglishInsulatard vials are for use with insulin syringes with the corresponding unit scale.
Insulina działa najszybciej, gdy jest wstrzykiwana w okolic brzucha.
EnglishOne blister card contains 6 perforated unit dose blisters (PVC/ Aluminium).
Jeden blister zbiorczy zawiera 6 perforowanych blistrów z pojedynczą dawką (PCV/ aluminium).
EnglishTurn the entire unit right side up and remove the dispenser slowly from the bottle.
Przekręcić butelkę do normalnej pozycji i powoli usunąć podajnik.
Englishtablets 28 tablets 28 x 1 unit dose tablets 56 tablets 98 tablets
tabletek 28 tabletek 28 x 1 tabletek w dawkach pojedynczych 56 tabletek 98 tabletek
EnglishTurn the entire unit (bottle and dispenser) upside down (see figure 3).
Przekręcić cały zestaw (butelkę i dozownik) butelką do góry (patrz rys.
Englishx 1 perforated unit dose blisters 180 x 1 perforated unit dose blisters uc
x 1 perforowany blister z pojedynczą dawką 180 x 1 perforowany blister z pojedynczą dawką go
EnglishWe have, under Article 55 of Regulation 178/2002, the possibility of creating a crisis unit.
Na mocy art. 55 rozporządzenia 178/2002 mamy możliwość utworzenia jednostki kryzysowej.
EnglishUnit dose blister (28 x 1 tablets pack) or any non 7 count blister
Blistry z pojedynczą dawką (28 x 1) lub blister zawierający inną ilość tabletek niż 7
EnglishGilead Science Limited Unit 13 Stillorgan Industrial Park Blackrock County Dublin Ireland
Gilead Science Limited Unit 13 Stillorgan Industrial Park Blackrock County Dublin Irlandia
EnglishAluminum/ aluminium blisters (unit doses) in packs of 50 or 100 tablets.
Blistry aluminium/ aluminium (opakowania jednostkowe) w opakowaniach po 50 lub 100 tabletek.
Englishunit-dose vials of lyophilisate and 5 vials of solvent per carton.
fiolek z liofilizatem i 5 fiolek z rozpuszczalnikiem w pudełku kartonowym.
EnglishYou will also need a disposal unit for used syringes and needles.
Dodatkowo potrzebny będzie pojemnik na odpady na zużyte strzykawki i igły.