"unionist" po polsku

EN

"unionist" - polskie tłumaczenie

EN unionist
volume_up
{rzeczownik}

1. Polityka

unionist
unionist

Synonimy (angielski) dla "unionist":

unionist

Przykłady użycia - "unionist" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe votes of the Unionist MEPs today adds further to this shame.
Wstyd ten pogłębia dzisiejsze głosowanie posłów do PE z partii unionistycznej.
EnglishUnionist communities are not getting their fair share.
Społeczności unionistów nie otrzymują tego, co im się należy.
EnglishFederalist and Unionist organisations meet within the International Coordination of Movements for the Unification of Europe Committee.
Organizacje federalistów i unionistów spotykają się w ramach Międzynarodowego Komitetu Koordynacji Ruchów na rzecz Zjednoczenia Europy.
EnglishThe law had been enacted by the right-wing unionist government of Margaret Thatcher - a government which had no legitimacy among the people of Scotland.
Ustawa ta została przyjęta przez prawicowy unionistyczny rząd Margaret Thatcher - rząd, który nie miał legitymacji narodu szkockiego.
EnglishFortunately we now have a government which is committed to tackling the social exclusion that they inherited from successive unionist administrations.
Na szczęście obecny rząd zdeterminowany jest walczyć z wyłączeniem społecznym, które odziedziczył po kolejnych administracjach unionistycznych.
EnglishMoreover, I do not want this argument to be mistaken as trade-unionist or pro-corporate because it defends healthcare personnel.
Co więcej, nie chcę, aby argument ten mylnie uznawano za reprezentacyjny dla związków zawodowych czy pro-korporacyjny, ponieważ broni się w nim personelu służby zdrowia.
EnglishIts persecution and intimidation of this worker and active trade unionist is contrary to democracy and freedom and deserves our strongest condemnation.
Prześladowania i zastraszanie, jakie stało się udziałem tego robotnika i aktywnego związkowca, jest sprzeczne z zasadami wolności i demokracji, powinno więc zostać zdecydowanie potępione.
EnglishHow unfortunate therefore it is that all the unionist parties blocked attempts by the Scottish Government to promote this principle by way of a referendum on Scottish independence.
Niefortunne jest zatem, iż wszystkie partie unionistyczne blokowały usiłowania rządu szkockiego, aby wprowadzić tę zasadę w życie, urządzając referendum w sprawie niepodległości Szkocji.