"union member" po polsku

EN

"union member" - polskie tłumaczenie

EN union member
volume_up
{rzeczownik}

union member

Synonimy (angielski) dla "union member":

union member

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "union member"

union rzeczownik
union przymiotnik
ion rzeczownik
Polish
member rzeczownik

Przykłady użycia - "union member" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis is particularly important for the European Union's poorer Member States.
Ma to szczególne znaczenie dla uboższych państw członkowskich Unii Europejskiej.
EnglishOnly three European Union Member States are ranked above Georgia in this index.
Tylko trzy państwa członkowskie Unii Europejskiej wyprzedzają Gruzję w tym rankingu.
EnglishThey are highly successful export products from European Union Member States.
To bardzo udane produkty eksportowe z państw członkowskich Unii Europejskiej.
EnglishAll the initiatives of the individual European Union Member States were also accepted.
Przyjęto też wszystkie indywidualne inicjatywy każdego z państw członkowskich.
EnglishThis is a commitment that has been made by the European Union and by its Member States.
Jest to zobowiązanie które zaciągnęła Unia Europejska i jej państwa członkowskie.
EnglishAll nationals of an European Union member country are automatically citizens of the EU.
Wszyscy obywatele państw członkowskich UE automatycznie są też obywatelami UE.
EnglishYou argued that the Union and the Member States should increase their spending.
Twierdził Pan, że Unia i państwa członkowskie powinny zwiększyć wydatki.
EnglishPrevious enlargements have brought benefits both to the Union and the Member States.
Poprzednie rozszerzenia przyniosły korzyści zarówno Unii, jak i państwom członkowskim.
EnglishThe European Union and the Member States must prepare for all eventualities.
Unia Europejska i państwa członkowskie muszą przygotować się na wszelkie ewentualności.
EnglishWe therefore urge Lady Ashton to bear in mind that the European Union has 27 Member States.
Dlatego przypominamy pani Ashton, że Unia Europejska ma 27 państw członkowskich.
EnglishThe European Union and Member States are maintaining contacts with Pakistan in many ways.
Unia Europejska i państwa członkowskie utrzymują wielorakie stosunki z Pakistanem.
EnglishEuropean Union Member States are facing a high rate of youth unemployment.
Stopa bezrobocia młodzieży w państwach członkowskich Unii Europejskiej jest bardzo wysoka.
EnglishWe were party to the dictatorships - we, the European Union and all the Member States.
Mieliśmy swój wkład w te dyktatury - my, Unia Europejska i wszystkie państwa członkowskie.
EnglishThis will have even less of an impact on all 27 European Union Member States.
Będzie ono miało jeszcze mniejszy wpływ na wszystkie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej.
EnglishThe European Union's 27 Member States have different pension systems.
Systemy emerytalne w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej różnią się od siebie.
EnglishThe Union and the Member States are doing little or nothing to deal with this tragedy.
Unia i państwa członkowskie robią zbyt mało lub zgoła nic, aby przeciwstawić się tej tragedii.
EnglishMr President, Article 4 TFEU lists the competences shared between the Union and the Member States.
W art. 4 TFUE wymieniono kompetencje, które Unia dzieli z państwami członkowskimi.
EnglishAll of the European Union's Member States are being affected by the different aspects of the crisis.
Różne aspekty kryzysu wpływają na wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.
EnglishCorruption and crime are prevalent in all European Union Member States.
Korupcja i przestępczość są powszechne we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.
EnglishThe older Member States of the European Union leave the new Member States to themselves.
Stare państwa członkowskie Unii Europejskiej pozostawiają nowe państwa członkowskie samym sobie.