"unfortunately" po polsku

EN

"unfortunately" - polskie tłumaczenie

EN unfortunately
volume_up
{przysłówek}

unfortunately (też: regrettably, unluckily, alas)
volume_up
niestety {przysł.}
Unfortunately, the regulation will now contribute to this misinterpretation.
Niestety obecnie rozporządzenie przyczyni się do tej niewłaściwej interpretacji.
Unfortunately, tragedies continue to happen because of large earthquakes.
Niestety, ale wciąż mają miejsce tragedie powodowane silnymi trzęsieniami ziemi.
And unfortunately, there was no detailed documentation of these Buddhas.
Niestety, nie istnieje żadne szczegółowe udokumentowanie tych posągów.
unfortunately
Unfortunately, they're almost half German, they're so precise.
Na nieszczęście te kobiety są tak dokładne, jakby były w połowie Niemkami.
So their way of rationalizing that is they are saving the fish from drowning, and unfortunately, in the process the fish die.
Więc ich sposób uzasadniania mówi, że ratują ryby od utonięcia, a na nieszczęście w trakcie tego procesu ryby umierają.
It is a proactive response by Parliament and not a reaction to recent events - which unfortunately have just served to confirm its relevance.
To proaktywna odpowiedź Parlamentu, a nie reakcja na niedawne wydarzenia - które na nieszczęście stały się potwierdzeniem jej znaczenia.

Synonimy (angielski) dla "unfortunately":

unfortunately
fortunately

Przykłady użycia - "unfortunately" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishUnfortunately, I have just learned that Mr Posselt actually asked the question.
Przepraszam, właśnie się dowiedziałem, że to pytanie zadał pan poseł Posselt.
EnglishMany people believe that the EE symbol is a safety mark, but unfortunately it is not.
Wiele ludzi uważa, że EE jest znakiem bezpieczeństwa, co nie jest prawdą.
English. - (DE) Madam President, this is unfortunately the problem in the end.
sprawozdawca. - (DE) Pani przewodnicząca! Ostatecznie tak właśnie przedstawia się cały problem.
EnglishUnfortunately and unfairly, the UK taxpayer is caught up in this.
Niefortunnie i niesprawiedliwie w układzie tym uwięziony został brytyjski podatnik.
EnglishUnfortunately, certain worrying health trends have emerged in Europe.
Nic to dziwnego, wszak zdrowie to najcenniejsza wartość w ludzkim życiu.
EnglishUnfortunately, it was the last thing she ever said to him, because she never saw him again.
-- w sposób jak starsza siostra potrafi odezwać się do młodszego brata.
EnglishUnfortunately, however, Commissioner, the directive is not the one that we were promised.
Pani Komisarz! Dyrektywa ta nie jest jednak obiecanym nam dokumentem.
EnglishI have to show you something unfortunately very sad at the conclusion of this talk.
Muszę pokazać coś bardzo smutnego na zakończenie tego wykładu.
EnglishUnfortunately, they're almost half German, they're so precise.
Na nieszczęście te kobiety są tak dokładne, jakby były w połowie Niemkami.
EnglishBut unfortunately, bonobos are the least understood of the great apes.
O szympansach karłowatych, wiemy najmniej ze wszystkich hominidów.
EnglishOur stability is determined by their stability as we unfortunately found out in the 1990s.
O naszej stabilności decyduje ich stabilność, jak niefortunnie dowiedzieliśmy się w latach 90.
EnglishI think there is, perhaps unfortunately, an attack on European farmers in this report.
Uważam, że przedmiotowe sprawozdanie zawiera, być może przypadkowo, atak na europejskich rolników.
EnglishUnfortunately, I also have some regrets about the way in which the EGAF works.
Mam jednak także pewne zastrzeżenia co do sposobu funkcjonowania funduszu dostosowania do globalizacji.
EnglishThanks to our decision later today, this warning will now unfortunately disappear from many products.
Dzięki naszej dzisiejszej decyzji to ostrzeżenie zniknie z wielu produktów.
EnglishThey will float in seawater, but unfortunately do not get recycled under the bottle bills.
Unoszą się na wodzie, a obowiązkowy recycling ich nie obejmuje.
EnglishHowever, as to whether the agreement is worth the paper it is written on, I have my doubts, unfortunately.
Mam jednak pewne wątpliwości, czy umowa jest warta papieru, na którym ją spisano.
EnglishUnfortunately, many countries in the world have no respect for fundamental human rights.
Wiele państw świata nie szanuje podstawowych praw człowieka.
EnglishHowever, this exclusion unfortunately does not have the effect of supporting solar technologies.
Wyłączenie to nie wspiera jednak stosowania technologii solarnych.
EnglishBut unfortunately what we said was not listened to, even when we said it would be unworkable.
Nie zostaliśmy jednak wysłuchani, nawet wtedy, gdy ostrzegaliśmy, że system ten nie będzie działał.
EnglishThe Romanian Government is afraid not only of these elections but also, unfortunately, is afraid of women.
Rząd rumuński nie tylko obawia się o te wybory, ale także boi się kobiet.