"undisputed" po polsku

EN

"undisputed" - polskie tłumaczenie

EN undisputed
volume_up
{przymiotnik}

undisputed (też: indisputable, fair and square)
volume_up
bezdyskusyjny {przym. m.}
Przełowienie to bezdyskusyjny fakt.
For the first time in a long time, the pro-European consensus is no longer undisputed in this House.
Po raz pierwszy od długiego czasu konsensus proeuropejski nie jest już w tej Izbie bezdyskusyjny.
I would like to state also on behalf of the Group that the objectives of this are undisputed, but that we need to talk about the methods.
W imieniu grupy chcę powiedzieć, że jego cele są bezdyskusyjne, ale musimy rozmawiać na temat metod.
That deficit and debt levels in some Member States need to be corrected with determination, and faster than targeted before the crisis, is undisputed.
Jest kwestią bezsporną, że w niektórych państwach członkowskich należy z determinacją skorygować poziom deficytu i zadłużenia oraz uczynić to szybciej niż przewidywano przed kryzysem.
The energy needs of the Union are undisputed.
Unijne zapotrzebowanie na energię jest niepodważalne.
We are continually told that Europe is the indisputable and undisputed leader in the fight against global climate change.
Nieustannie mówi się nam, że Europa jest bezdyskusyjnym i niekwestionowanym liderem w walce z globalnymi zmianami klimatycznymi.
I am proud to be able to say that the final undisputed outcome has been obtained thanks to strong support from the international community and the European Union.
Z dumą mogę powiedzieć, że ostateczny niekwestionowany wynik został uzyskany dzięki poważnemu wsparciu społeczności międzynarodowej i Unii Europejskiej.
Giving the EU an efficient and innovative Single Market in today's globalised world means making it the undisputed protagonist of the global economic scene.
Danie UE skutecznego i innowacyjnego rynku wewnętrznego w dzisiejszym zglobalizowanym świecie oznacza uczynienie go niekwestionowanym protagonistą globalnej sceny ekonomicznej.
undisputed (też: final)
volume_up
bezapelacyjny {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "undisputed":

undisputed

Przykłady użycia - "undisputed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, there are certain facts which are undisputed.
(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Pewne fakty są niezaprzeczalne.
EnglishAfter all, the US and Russia are the undisputed global nuclear hegemons.
W końcu Stany Zjednoczone i Rosja są niekwestionowanymi światowymi hegemonami atomowymi.
EnglishEuropean unification is, essentially, undisputed.
Zasadniczo zjednoczenie europejskie jest niekwestionowane.
EnglishBut it soon became clear that Abraham Lincoln would emerge as the undisputed captain of this unruly team.
Szybko okazało sie jasne, że Abraham Lincoln wyrośnie na niedyskutowanego przywódcę tego trudnego do zarządzania zespołu.
EnglishThat is undisputed.
EnglishThat many people in the former GRD still suffer considerably from the loss of identity and confusion of both heart and head remains undisputed in the novel.
Nie ma wątpliwości, że w byłej NRD wciąż dużym i bolesnym problemem jest utrata tożsamości, niepokój w sercach i umysłach.
English. - (RO) The liberalization of the telecommunications market, which has been carried out by the EU for 10 years, is an undisputed success.
na piśmie. - (RO) Liberalizacja rynku telekomunikacyjnego dokonywana przez Unię Europejską przez ostatnie 10 lat jest niewątpliwym sukcesem.
EnglishThe supporting scientific evidence and the undisputed need for the policy options contained in this document have been clear for all to see for many years.
Pomocnicze dowody naukowe i niewątpliwa potrzeba ustanowienia zasad działania przedstawione w tym sprawozdaniu są oczywiste już od wielu lat.
EnglishThere was no question in the committee - it was entirely undisputed - that it is in all our interests, and the interests of our safety, to utilise this possibility.
W komisji nie kwestionowano - nie było to w ogóle przedmiotem sporu - że skorzystanie z tej możliwości jest zgodne z wszystkimi naszymi interesami oraz leży w interesie naszego bezpieczeństwa.