"underprivileged" po polsku

EN

"underprivileged" - polskie tłumaczenie

EN underprivileged
volume_up
{przymiotnik}

underprivileged
volume_up
upośledzony {przym. m.} (społecznie)

Przykłady użycia - "underprivileged" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIndeed, let us not forget that the death penalty affects, first and foremost, underprivileged people.
Nie zapominajmy, że dotyczy ona w pierwszym rzędzie ludzi znajdujących się w gorszej sytuacji społecznej.
EnglishIt contributes to the democratic process and to democratic development in many underprivileged and developing countries.
Przyczynia się ona do procesu demokratyzacji i do rozwoju demokracji w wielu krajach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i w krajach rozwijających się.
EnglishI know from experience that their services on behalf of underprivileged social groups and regions are very effective and often indispensable.
Z doświadczenia wiem, że ich działania na rzecz znajdujących się w gorszej sytuacji grup społecznych i regionów są bardzo skuteczne, a często niezbędne.
EnglishIn this the EU has shown its true colours as a purely economic community that fobs off the socially underprivileged with peanuts and empty words.
W ten sposób UE pokazała swe prawdziwe oblicze czysto gospodarczej wspólnoty, która traktuje na odczepnego społecznie pokrzywdzonych, oferując im grosze i puste słowa.
EnglishAccording to the United Nations Development Programme (UNDP), nearly 24% of Lebanese live in complete destitution, and 52% of Lebanese are considered underprivileged.
Według Programu Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP), blisko 24% Libańczyków żyje w całkowitym ubóstwie, a 52% Libańczyków uważanych jest za obywateli drugiej kategorii.
EnglishMember States are having trouble with tens of thousands of underprivileged migrants from North Africa, but Commissioner Malmström is preventing them from doing anything about it.
Państwa członkowskie mają kłopoty z dziesiątkami tysięcy upośledzonych społecznie imigrantów z Afryki Północnej, a pani komisarz Malmström zabrania im robić cokolwiek w tej sprawie.