"ulcer" po polsku

EN

"ulcer" - polskie tłumaczenie

volume_up
ulcer {rzecz.}
PL

EN ulcer
volume_up
{rzeczownik}

1. Medycyna

ulcer (też: abscess)
Gastrointestinal Disorders: constipation, gastric ulcer, oesophagitis
Zaburzenia żołądkowo- jelitowe: zaparcie, wrzód żołądka, zapalenie przełyku
Nausea, vomiting, diarrhoea, dyspepsia, abdominal pain Gastric ulcer
Nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha Wrzód żołądka
Nausea Gastrointestinal disturbances, vomiting, gastrointestinal ulcer, severe hypomagnesaemia
Nudności Zaburzenia żołądkowo- jelitowe, wymioty, wrzód przewodu pokarmowego, ciężka hipomagnezemia

Synonimy (angielski) dla "ulcer":

ulcer
English

Przykłady użycia - "ulcer" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYou should not apply other topical medicines on your ulcer while using REGRANEX.
W trakcie terapii lekiem REGRANEX nie należy stosować w miejscu owrzodzenia innych leków.
EnglishOnly saline sodium chloride solution or water should be used to clean the ulcer.
W celu przemycia owrzodzenia należy używać fizjologicznego roztworu chlorku sodu lub wody.
EnglishTreatment or prevention of duodenal or stomach ulcer in patients requiring continued NSAID
Leczenie lub zapobieganie chorobie wrzodowej dwunastnicy lub żołądka u pacjentów
Englisha stomach ulcer with Lansoprazol-CT, the possibility of a malignant stomach tumour should
w przypadku choroby wrzodowej żołądka należy wykluczyć możliwość występowania
EnglishUncommon: peptic ulcer reactivated, gastrointestinal disorder, constipation
Niezbyt często: nawrót choroby wrzodowej żołądka, choroba przewodu pokarmowego, zaparcie
Englisha stomach ulcer with Lansoprazol AbZ, the possibility of a malignant stomach tumour should
w przypadku choroby wrzodowej żołądka należy wykluczyć możliwość występowania
Englisha stomach ulcer with Lansoprazol-ratiopharm, the possibility of a malignant stomach tumour
w przypadku choroby wrzodowej żołądka należy wykluczyć możliwość występowania
EnglishIf you currently have a stomach ulcer, a bleeding disorder (such as haemophilia) or problems
Chorobie wrzodowej żołądka, zaburzeniach krzepnięcia (takich jak hemofilia) lub częstym
EnglishTreatment of stomach ulcer: one 30 mg capsule every day for 4 weeks
Leczenie choroby wrzodowej żołądka: jedna kapsułka 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.
English− If you currently have a stomach ulcer, or a bleeding problems (such as haemophilia).
− Chorobie wrzodowej lub zaburzeniach krzepnięcia (jak hemofilia).
EnglishSkin ulcer, Rash, Urticaria, Photosensitivity reaction, Palmar erythema, Swelling face, Purpura
reakcje nadwrażliwości na światło, rumień dłoniowy, obrzęk twarzy, plamica
EnglishGastric ulcer and duodenal ulcer, gastritis, vomiting, nausea,
zapalenie żołądka, wymioty, nudności, zaparcie, wzdęcie z oddawaniem wiatrów
Englishif you have had a stomach or duodenal (intestinal) ulcer or bleeding in the stomach or intestines
Niektórzy pacjenci wymagają specjalnej opieki lekarskiej podczas stosowania leku Onsenal.
Englishadolescents, who are likely to have peptic ulcer disease.
u młodzieży, u której istnieje prawdopodobieństwo występowania wrzodów trawiennych.
EnglishBefore each application, the ulcer should be gently rinsed with saline or water to remove residual
Przed każdym zastosowaniem leku należy delikatnie przepłukać ranę fizjologicznym roztworem
EnglishBefore treatment with REGRANEX, your ulcer should be cleaned.
Przed zastosowaniem leku REGRANEX miejsce owrzodzenia należy oczyścić.
EnglishUlcer status was determined by endoscopy at week 4, 8, and 12.
Stan choroby wrzodowej określono endoskopowo po 4, 8 i 12 tygodniach.
EnglishNot known: abdominal pain, haematochezia, mouth ulcer.
Nie znana: bóle brzucha, obecność krwi w kale, owrzodzenie jamy ustnej.
EnglishPrimary endpoint was the recurrence of ulcer complications.
Pierwotnym punktem końcowym był nawrót powikłań choroby wrzodowej.
EnglishTriple therapy allows the eradication of H. pylori in more than 85 % of cases in patients with peptic ulcer.
Leczenie potrójne pozwala na eradykację H. pylori u ponad 85 % pacjentów z wrzodami ołądka. ż