"turkey" po polsku

EN

"turkey" - polskie tłumaczenie

volume_up
Turkey {nazwa wł.}
PL
PL

"Turek" - angielskie tłumaczenie

EN
EN

turkey {rzeczownik}

volume_up
1. Zoologia: "hen"
2. Gastronomia
Its extremely sharp saw-toothed edge can easily carve... this turkey and this shank.
Jego maksymalnie ostre zęby bez problemu potną... tego indyka i ten udziec.
Skończyłem podjazd i zjedliśmy indyka.
Please vote with me against the division into chickens for fattening, laying hens and turkeys for fattening.
Proszę, abyście głosowali za odrzuceniem podziału na kurczęta rzeźne, kury nioski i indyki rzeźne.
3. Teatr, Amerykański angielski, potoczny
turkey
4. Amerykański angielski, pejoratywny
turkey (też: flop, bungle, botch, lemon)
PL

Turek {męski}

volume_up
Turek
Evelyn jest bardzo ładna (jej matka to Niemka, ojciec jest Turkiem z Berlina Zachodniego, który ruszył własną drogą).
She is supposed to be very pretty (her mother is a German and her father a Turk from West Berlin, who soon went on his way).
Rumi opowiada inną historię o trójce: Turku, Arabie, no i zapomniałem, kto był tą trzecią osobą, powiedzmy Angliku.
Rumi has another story about three men, a Turk, an Arab and -- and I forget the third person, but for my sake, it could be a Malay.
29 grudnia do siedziby DTP przyszła policja, aby aresztować Ahmeta Türka - gdzie była wtedy Komisja i gdzie była Rada?
I was at the DTP's headquarters on 29 December when the police came to arrest Ahmet Türk - but where was the Commission and where was the Council?

Synonimy (angielski) dla "turkey":

turkey
Turkey

Przykłady użycia - "turkey" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI wish Croatia, Macedonia and Turkey every success on their European journey.
Życzę Chorwacji, Macedonii i Turcji wszelkich sukcesów na ich drodze do Europy.
EnglishThere has been no tough line on Turkey, which continues to occupy Cyprus illegally.
Nie zajęto twardego stanowiska wobec Turcji, która nadal nielegalnie okupuje Cypr.
EnglishFirst of all, this resolution is a positive and constructive signal to Turkey.
Przede wszystkim rezolucja ta jest pozytywnym i budującym znakiem dla Turcji.
EnglishMr Hallstein was a fervent advocate of Turkey's membership of the European Union.
Walter Hallstein był zagorzałym zwolennikiem członkostwa Turcji w Unii Europejskiej.
EnglishWe Swedish Social Democrats support the demand for Turkey to recognise the genocide.
My, szwedzcy socjaldemokraci, popieramy żądanie uznania przez Turcję ludobójstwa.
EnglishWe would like to take this opportunity to stress the strategic importance of Turkey.
Pragniemy skorzystać z tej okazji by podkreślić strategiczne znaczenie Turcji.
EnglishMuch has been said about the lack of progress in Turkey regarding its reform effort.
Wiele powiedziano o braku postępów w zakresie wysiłków reformatorskich Turcji.
EnglishIt is our belief that this is not the time to be sending Turkey positive signals.
Sądzimy, że to nie jest właściwy czas, by wysyłać Turcji pozytywne sygnały.
EnglishAt present, enlargement is focusing on the western Balkans, Turkey and Iceland.
Obecnie rozszerzenie skupia się na Bałkanach Zachodnich, Turcji i Islandii.
EnglishToday, we are debating, among other things, Turkey's progress towards Europe.
Dziś debatujemy, między innymi, na temat postępów Turcji na drodze do Europy.
EnglishAdmitting Turkey to our Union would make us larger and economically more powerful.
Dopuszczając Turcję do naszej Unii, stalibyśmy się więksi i potężniejsi gospodarczo.
EnglishThis would definitely be a solution for the Turkey issue from NATO's point of view.
Byłoby to z pewnością rozwiązanie kwestii tureckiej z punktu widzenia NATO.
EnglishThese are the areas where the reforms in Turkey are especially important.
To są obszary, w który przeprowadzenie reformy jest dla Turcji szczególnie ważne.
EnglishOnly that part of the journey that leads towards a democratic Turkey can be supported.
Możemy pomagać tylko na tym etapie podróży, który prowadzi do demokracji w Turcji.
EnglishDespite the reforms and the progress made in Turkey, numerous laws are not applied.
Mimo reform i postępów w Turcji, nie stosuje się tam wielu przepisów prawa.
EnglishI am therefore also asking the Commission to support Turkey and Armenia on this issue.
Zwracam się więc także do Komisji o wspieranie Turcji i Armenii w tej kwestii.
EnglishIn Turkey, the development of a new constitution is now the highest priority.
Obecnie w Turcji najwyższym priorytetem jest opracowanie nowej konstytucji.
EnglishTurkey is running out of chapters and the accession process risks stalling.
Turcji kończą się rozdziały negocjacyjne a procesowi akcesyjnemu grozi zahamowanie.
EnglishIts extremely sharp saw-toothed edge can easily carve... this turkey and this shank.
Jego maksymalnie ostre zęby bez problemu potną... tego indyka i ten udziec.
EnglishFor financial reasons alone, the EU could not cope with Turkey's accession.
Z samych tylko względów finansowych UE nie będzie w stanie udźwignąć akcesji Turcji.