"tube" po polsku

EN

"tube" - polskie tłumaczenie

volume_up
tube {rzecz.}
PL
PL

"tuby" - angielskie tłumaczenie

volume_up
tuby {niemęskoos.}
EN

EN tube
volume_up
{rzeczownik}

tube (też: horn, megaphone)
tube (laminate) tube (laminate) tube (laminate) tube (laminate) tube (laminate) tube (laminate)
Rodzaj opakowania Tuba laminowana Tuba laminowana Tuba laminowana Tuba laminowana Tuba laminowana Tuba laminowana
ointment 5 g x 1 tube 10 g x 1 tube 15 g x 1 tube
maść 5 g x 1 tuba 10 g x 1 tuba 15 g x 1 tuba
Aluminium tube with a phenol-epoxy protective inner lacquer and polypropylene screw cap.
Tuba aluminiowa pokryta od wewnątrz fenolo- epoksydowym lakierem ochronnym i zamykane nakrętką z polipropylenu.
tube (też: snorkel, schnorkel)
The tube from the injector to the patient (patient's tube) must be changed after every examination.
Po każdym badaniu należy wymienić rurkę łączącą wstrzykiwacz i pacjenta (rurka łącząca pacjenta).
To rurka od wentyla.
an abnormal tube-like connection or passage between the windpipe and the gullet, or between
u pacjenta występuje nieprawidłowe połączenie lub przejście w kształcie rurki między tchawicą
tube (też: pipe, piping, conduit)
On the left you can see a lava tube forming at a recent eruption -- Mount Etna in Sicily -- and this is the way these tubes form.
Widzimy powstawanie rury lawowej w niedawnej erupcji sycylijskiej Etny. ~~~ Tak powstają te rury.
Here, she's trying to get a piece of meat out of a tube.
Tutaj Betty próbuje wydostać kawałek mięsa z rury.
These five processes take place in the analyser of a mass spectrometer, which consists of three separate sections: the source, flight tube, and collector.
Powyższe pięć etapów odbywa się w analizatorze spektrometru masowego, który składa się z trzech odrębnych bloków: źródła, rury przelotowej i kolektora.
tube
Each unit dose (tube) of STRONGHOLD delivers:
Każda dawka (tubka) preparatu STRONGHOLD zawiera:
Each unit dose (tube) of STRONGHOLD delivers:
Każda dawka (tubka) STRONGHOLDU zawiera:
Oral suspension 1 tube 1 dose (1.5 ml)
Zawiesina doustna 1 tubka 1 dawka (1, 5 ml)

Przykłady użycia - "tube" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishPlus, now with YouTube, that connection's not even limited to the room we're in.
A teraz, kiedy mamy You Tube nie jesteśmy ograniczeni do jednego pokoju.
EnglishYou see them on YouTube, in dance competitions, film festivals and more.
Zobaczycie ich na YouTube, w konkursach tanecznych, na festiwalach filmowych itd.
EnglishIf Isaac Newton had done YouTube videos on calculus, I wouldn't have to.
Gdyby tylko Izaak Newton zrobił film o różniczkowaniu, ja nie musiałbym tego robić.
EnglishKeep the dosing tube in the outer carton in order to protect from light.
Przechowywać tubkę dozującą w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
EnglishApply the tip of the STRONGHOLD tube directly to the skin without massaging.
Wycisnąć tubkę preparatu bezpośrednio na odsłoniętą skórę bez wcierania.
EnglishThey finally hit a wall; they couldn't shrink the vacuum tube any more and keep the vacuum.
Aż doszli do ściany. ~~~ Nie umieli zmniejszyć lampy i zachować w niej próżni.
Englishml oral solution in a tube pack size of 1 tube pack size of 10 tubes
ml roztworu w tubce opakowanie zawierające 1 tubkę opakowanie zawierające 10 tubek
EnglishThe oral solution is packaged with an oral dosing syringe in a plastic tube container.
Roztwór doustny jest pakowany ze strzykawką dozującą umieszczoną w plastikowym pojemniku.
EnglishRotaTeq is an oral vaccine, presented as a solution in a single dose tube.
RotaTeq to doustna szczepionka w formie roztworu w jednodawkowej tubce.
EnglishAnd out of the tops of these tube worms are these beautiful red plumes.
Z górnych części rurkoczułkowców wyrastają te piękne czerwone pióropusze.
EnglishThis is given twice a week by injection into a vein or a tube that goes into a vein.
Podawana jest dwa razy w tygodniu przez wstrzyknięcie do żyły lub podanie przewodem do żyły.
EnglishThis is given 3 times a week by injection into a vein or a tube that goes into a vein.
Podawana jest 3 razy w tygodniu przez wstrzyknięcie do żyły lub podanie przewodem do żyły.
EnglishThe oral solution is packaged with an oral dosing syringe in a plastic tube container.
Roztwór doustny pakowany jest ze strzykawką dozującą, umieszczoną w plastikowym pojemniku.
EnglishIf you have ever had problems with your oesophagus (the tube connecting your mouth to your
Jeśli kiedykolwiek występowały dolegliwości dotyczące przełyku (przewodu łączącego jamę
EnglishThe tip of the tube should not come into contact with the wound or any other surface.
Należy dokładnie umyć ręce przed zastosowaniem preparatu REGRANEX.
EnglishStore in a refrigerator Keep the dosing tube in the outer carton in order to protect from light.
Przechowywać tubkę dozującą w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
EnglishRight now there are 48 hours of video being uploaded to YouTube every single minute.
Obecnie, w każdej minucie na Youtube wgrywa się 48 godzin filmu.
EnglishSo I dove through the inner tube, and the bully of the camp grabbed my ankles.
Zanurkowałem przez dętkę, a obozowy łobuz złapał mnie za nogi.
Englishyou have had problems in the past with your oesophagus (the tube that connects your mouth to
w przeszłości występowały problemy dotyczące przełyku (jest to przewód łączący jamę ustną z
EnglishThey also have their own news network on YouTube with 36,000 viewers at the moment.
Lokalny kanał informacyjny na YouTube śledzi 36 tys. widzów.