EN troubleshooting
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

troubleshooting
Rozwiązywanie problemów Problem A.

2. IT

troubleshooting
troubleshooting
troubleshooting

3. Technika

troubleshooting

Przykłady użycia - "troubleshooting" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishLearn more about troubleshooting order-related issues.
Więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z zamówieniami.
EnglishIf after upgrading to Flash, you're still unable to play the videos please continue troubleshooting...
Problemy z filmami możesz też zgłaszać, kopiując informacje debugowania i zamieszczając je na naszym forum.
EnglishPlease see our help center for more troubleshooting information about why ads may not be appearing on your site:
Zapraszamy do naszego Centrum Pomocy celem rozwiązania ewentualnych problemów z wyświetlaniem reklam:.
EnglishAdvanced troubleshooting options
Kliknij tutaj, aby wyświetlić film wideo na temat sprawdzania poprawności kodu śledzenia.
EnglishIf our Common Errors and Troubleshooting tabs haven't addressed your issue, check our Other Issues tab.
Jeśli nadal masz problemy, postępuj zgodnie z naszymi szczegółowymi instrukcjami, aby podjąć próbę ich rozwiązania.
EnglishYou may be able to address Google Toolbar issues on your own by following these common troubleshooting steps.
Problemy z paskiem narzędzi Google Toolbar można niekiedy rozwiązać samodzielnie, wykonując typowe, określone w tym celu kroki.
EnglishSee our storage troubleshooting steps for more information. Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs?
Więcej informacji można znaleźć, przeglądając kroki rozwiązywania problemów z przestrzenią dyskową.
EnglishSee our storage troubleshooting steps for more information. Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
Więcej informacji można znaleźć, przeglądając kroki rozwiązywania problemów z przestrzenią dyskową.
EnglishShould the problem continue, please try all the troubleshooting steps for when Google Mail is slow.
Jeśli problem będzie się powtarzać, wykonaj wszystkie kroki procedury rozwiązywania problemów stosowane w sytuacji, gdy Google Mail działa zbyt wolno.
EnglishIf you've already installed Toolbar but it's not displaying, try the troubleshooting steps below to resolve the issue.
Jeśli pasek narzędzi Toolbar został już zainstalowany, ale nie jest wyświetlany, spróbuj wykonać poniższą procedurę rozwiązywania problemów.
EnglishThe log file records events in the unit and can be a useful diagnostic tool when troubleshooting.
W pliku dziennika są rejestrowane informacje o zdarzeniach występujących w urządzeniu, które stanowią przydatne dane diagnostyczne podczas rozwiązywania problemów.
EnglishTroubleshooting Problem A.
English. ~~~ For more troubleshooting information, please read:
Dzieje się tak nawet wtedy, gdy użytkownik przejdzie następnie na inną stronę witryny, która już jest śledzona.
EnglishIn most cases signing in from the web should resolve the issue, but you may also want to try these troubleshooting tips:
W większości przypadków zalogowanie się z internetu powinno rozwiązać problem, ale można spróbować także następujących metod rozwiązywania problemów:.
EnglishIf these programs don't resolve the problem, you might want to try an advanced troubleshooting program such as HijackThis.
Jeśli użycie tych programów nie rozwiąże problemu, zalecamy skorzystanie z zaawansowanego programu do rozwiązywania problemów, takiego jak HijackThis.
EnglishTroubleshooting alarms
EnglishEven though every issue is unique, we've learned that these few troubleshooting techniques work pretty well for a broad range of issues.
Każdy problem jest inny, ale z doświadczenia wiemy, że tych kilka technik rozwiązywania problemów jest skutecznych w przypadku większości z nich.
EnglishIf the suggested programs don't resolve the problem, you might want to try an advanced troubleshooting program such as HijackThis.
Jeśli nie uda się rozwiązać problemu przy użyciu tych programów, możesz wypróbować zaawansowany program do rozwiązywania problemów, taki jak HijackThis.
EnglishThe tabs above have information on getting set up, as well as troubleshooting tips for the common problems users face.
Karty powyżej zawierają informacje na temat konfigurowania modułu pobierania poczty oraz informacje pomagające w rozwiązywaniu typowych problemów, które napotykają użytkownicy.
EnglishWhat he was was a decathlete of nation-building, of problem-solving, of troubleshooting in the world's worst places and in the world's most broken places.
Był gorącym zwolennikiem konsolidacji narodu, rozwiązywania problemów, w najbardziej beznadziejnych miejscach na ziemi i najbardziej zniszczonych.