EN

to trim [trimmed|trimmed] {czasownik}

volume_up
1. ogólne
to trim (też: to grind, to edge)
to trim (też: to bob, to clip, to cut)
to trim (też: to sew on)
to trim (też: to edge)
to trim (też: to sew on)
We hope that there will finally be an end to the lawnmower-style trimming.
Mamy nadzieję, iż w końcu skończy się to przycinanie trawnika.
2. "opinion"
to trim (też: to amend)
We have had to trim our growth forecasts slightly for this year but we are still predicting growth of 2% - a very respectable performance.
Musieliśmy w tym roku lekko zmodyfikować nasze prognozy wzrostu, ale nadal przewidujemy wzrost rzędu 2% - to bardzo dobry wynik.
to trim
volume_up
naginać {czas. ndk} [pot.]
3. "meat", Gastronomia
to trim
4. "vegetables", Gastronomia
5. Żegluga
to trim

Przykłady użycia - "to trim" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe took off all the visible hardware and trim that was kind of doing the country cabin thing.
Usunęliśmy całe wyposażenie i wykończenie, które dawało efekt wiejskiej chaty.
EnglishIt may have its good aspects, but I do not know if it is right to trim down the initiatives at that stage.
Może ona mieć swoje dobre strony, ale nie wiem czy wskazane jest ograniczanie inicjatywy na tym etapie.
EnglishWe have had to trim our growth forecasts slightly for this year but we are still predicting growth of 2% - a very respectable performance.
Musieliśmy w tym roku lekko zmodyfikować nasze prognozy wzrostu, ale nadal przewidujemy wzrost rzędu 2% - to bardzo dobry wynik.
EnglishIt is not only Member States who must make cuts, then; the EU should also trim down its public funds and spend these in a more targeted manner.
Wydatki powinny zatem ograniczyć nie tylko państwa członkowskie; swoje środki publiczne ograniczyć powinna także UE i wydawać je w bardziej ukierunkowany sposób.
EnglishWe need clearer labels to indicate where animal products are used to make a garment, in particular, in the case of fur and fur trim.
Potrzebujemy bardziej szczegółowych etykiet, które zawierałyby informacje, czy do wykonania elementów garderoby użyto produktów pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza futer i włosia.