"tray" po polsku

EN

"tray" - polskie tłumaczenie

volume_up
tray {rzecz.}

EN tray
volume_up
{rzeczownik}

tray (też: coaster, salver)
The sealed plastic tray is damaged or opened.
Szczelnie zamknięta taca plastikowa jest uszkodzona lub otwarta.
Store in the original package (sealed plastic tray) in order to protect from light.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu (szczelnie zamknięta taca plastikowa) w celu ochrony przed światłem.
A separate needle to give the injection is also included in the tray.
Taca zawiera również oddzielną igłę do podania wstrzyknięcia.
tray (też: salver)
Keep the syringe and needle level, so the needle does not touch the tray.
Strzykawkę i igłę należy trzymać w tej pozycji tak, aby igła nie dotykała tacki.
{ Pokrywka tacki blistra }
Wyciągnąć wstrzykiwacz z uchwytu tacki.

Przykłady użycia - "tray" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTake one dose tray containing a pre-filled pen of Trudexa from the refrigerator.
Wyjąć z lodówki tackę zawierającą jedną dawką leku Trudexa we wstrzykiwaczu.
EnglishTake one dose tray containing a pre-filled pen of Humira from the refrigerator.
Wyjąć z lodówki tackę zawierającą jedną dawką leku Humira we wstrzykiwaczu.
EnglishKeep the syringe and needle level, so the needle does not touch the tray.
Strzykawkę i igłę należy trzymać w tej pozycji tak, aby igła nie dotykała tacki.
EnglishRemove glass syringe barrel from tray and check that it is not damaged.
Należy wyjąć szklaną ampułkę z pojemnika i sprawdzić, czy nie jest uszkodzona.
EnglishRemove the plastic tray from the box, peel back the paper cover, and remove the syringe.
Z pudełka należy wyjąć plastikową tackę, zdjąć papierową nakrywkę i wyjąć strzykawkę.
EnglishSo why is it that until recently, this has been stuck in the Council's in-tray?
Czemu zatem aż do ostatniego czasu sprawa ta tkwiła wśród korespondencji przychodzącej Rady?
EnglishThese vials are distributed to the hospital in a ten tray pack.
Fiolki są dostarczane do szpitali w opakowaniach zawierających po 10 sztuk.
EnglishRemove the plastic tray of MIRCERA from the box without peeling back the protective film.
Należy wyjąć plastikową tackę z ampułkostrzykawką Mircera z pudełka, nie odrywając folii ochronnej.
EnglishThe vials are maintained sterile within individual blisters and packaged together in an outer tray and box.
Jałowe fiolki są pakowane w indywidualne blistry, znajdujące się na tacy w pudełku.
EnglishAnd then they see that there are peanuts here on the feeder tray, and they hop up and help themselves.
Potem widzą, że orzeszki leżą na tacce, podskakują i biorą je sobie.
English(If not, don't use the dose tray and consult your pharmacist).
Należy używać wyłącznie wymienionych poniżej elementów zestawu.
EnglishInstructions for administration Remove glass syringe barrel from tray and check that it is not damaged.
Instrukcja użycia Należy wyjąć szklaną ampułkę z pojemnika i sprawdzić, czy nie jest uszkodzona.
EnglishEach syringe is packed in a sealed plastic tray.
Każda strzykawka zapakowana jest w szczelnie zamkniętą tacę plastikową.
EnglishRemove one sealed plastic tray from the refrigerator
Wyjąć jedną szczelnie zamkniętą tacę plastikową z lodówki.
EnglishAre you sure the Colonel doesn't want something on a tray?
Jesteś pewny, że Pułkownik nie chce czegoś na tacy?
EnglishThe tray is sealed in a plastic foil pouch with a desiccant, which keeps the medicine dry and should not be eaten.
jest zabezpieczona torebką z folii, w której znajduje się środek pochłaniający wilgoć, utrzymujący lek be
EnglishCheck the expiry date on the lid of the tray.
Sprawdzić datę ważności znajdującą się na folii tacy.
EnglishYou may receive either a pack containing a tray with everything needed for the injection, or a single vial only.
Produkt występuje w postaci opakowania zawierającego wszystko co niezbędne do wykonania zastrzyku lub tylko pojedynczej fiolki.
EnglishKeeping the pen upright in the tray holder, wipe the rubber membrane of the PegIntron pre-filled pen with one cleansing swab.
Trzymając wstrzykiwacz pionowo w uchwycie tacki, wytrzeć gumowy korek wstrzykiwacza z lekiem PegIntron jednym wacikiem.
EnglishTake the pen from the tray holder.