"tour" po polsku

EN

"tour" - polskie tłumaczenie

volume_up
tour {rzecz.}

EN tour
volume_up
{rzeczownik}

So let's take a tour of this state-of-the-art clean coal facility.
Weźmy zatem udział w wycieczce po tej perełce przemysłu czystego węgla.
She launches this thing above the Spanish Steps and sets off for an aerial tour of the city.
Startuje tym ustrojstwem nad Hiszpańskimi Schodami, wyruszając na powietrzną wycieczkę po mieście.
And I still worked as a tour leader, traveled back and forth in China, Tibet and Central Asia.
Nadal pracując jako kierownik wycieczek, podróżowałam w tę i z powrotem do Chin, Tybetu i Azji Centralnej.
And with that, let me take you now for a first tour into the data.
Pozwólcie, że zabiorę was teraz w pierwszą podróż w dane.
The financial impact was serious, with tour operators and shops losing many good customers.
Skutki finansowe były poważne: biura podróży i sklepy straciły wielu dobrych klientów.
And I'm here today to give you a little tour, starting from the very first puzzle I designed, through what I'm doing now.
Chcę was dziś zabrać w podróż od pierwszej łamigłówki mojego pomysłu, aż do bieżącego projektu.
tour
Guided tours: we regret to say that guided tours through the building are not possible.
Oprowadzanie: nie organizuje się oprowadzania po budynku.
tour (też: concert tour)
So, now I'm going to take you on a tour of the building.
Teraz odbędziecie ze mną tournée po budynku.
It's either David Lee Roth, who's on tour, or Sean Penn.
To albo David Lee Roth, który jest na tournee, albo Sean Penn.

Synonimy (angielski) dla "tour":

tour

Przykłady użycia - "tour" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNow, while preparing for the tour, I had to remind the guys to be culturally sensitive.
Przygotowując się do trasy uczuliłem chłopaków na bycie wyrozumiałych kulturowo.
EnglishLearn more about Google+ and Google profiles or take a tour of Google+.
Dowiedz się więcej o Google+ i profilach Google lub obejrzyj prezentację Google+.
EnglishMy publisher wants to schedule a book tour and I'm just confirming dates.
Mój wydawca chce rozpocząć promocje książki a ja tylko potwierdzam daty.
EnglishWhen I took the tour, it actually included some Opus One, I was glad to see.
Ucieszyło mnie, że w programie wycieczki była też winiarnia Opus One.
EnglishThe financial impact was serious, with tour operators and shops losing many good customers.
Skutki finansowe były poważne: biura podróży i sklepy straciły wielu dobrych klientów.
EnglishSo now I can answer any of your questions and give you the five-cent tour.
Chętnie odpowiem teraz na wszystkie pytania, i przedstawię szczegóły.
EnglishHelp Center Guided TourTour the new AdWords Help Center features in 5 quick steps!
Prezentacja Centrum pomocyPoznaj nowe funkcje Centrum pomocy AdWords w pięciu szybkich krokach!
EnglishSo Grace and her friend are on a tour of a chemical factory, and they take a break for coffee.
Grace z koleżanką zwiedzają fabrykę chemiczną i robią sobie przerwę na kawę.
EnglishGreat expectations lie ahead of Mr Obama's first visit and tour of Europe.
Wizycie prezydenta Obamy w Europie towarzyszą wielkie oczekiwania.
EnglishAt the end of the tour there was a draw and the lucky ones each won a language course.
Na zakończenie imprezy wylosowano czterech zwycięzców, z których każdy otrzymał kurs językowy.
EnglishSo let's take a tour of this state-of-the-art clean coal facility.
Weźmy zatem udział w wycieczce po tej perełce przemysłu czystego węgla.
EnglishIn this 17th stage of the Tour de France the pack, the machine of muscles and steel, finally gets going.
Na 17 etapie Tour de France peleton, maszyna mięśni i stali nareszcie ruszyła.
EnglishSo this is, relatively, a new show that we're now beginning to tour.
To jest względnie nowe przedstawienie, z którym ruszamy w trasę.
EnglishShe launches this thing above the Spanish Steps and sets off for an aerial tour of the city.
Startuje tym ustrojstwem nad Hiszpańskimi Schodami, wyruszając na powietrzną wycieczkę po mieście.
EnglishLearn more about every section of a Place Page by taking this interactive tour.
Więcej informacji na temat poszczególnych sekcji strony miejsca można znaleźć w tej interaktywnej prezentacji.
EnglishIndividuals: No need to apply, simply go to the visitors’ entrance 15 minutes before the start of the tour.
Biuro punktu informacyjnego Parlamentu Europejskiego: pon – pt 9:00 – 17:15
EnglishTake a tour of a Place Page on Google to learn more.
Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj prezentację strony miejsca w Google.
EnglishSecond: you can tour the universe with astronomers as your guides.
Można odbyć tę wycieczkę z astronomami jako przewodnikami.
EnglishAnd then I settled in New York where I became a tour guide.
Później zamieszkałam w Nowym Jorku, gdzie byłam przewodnikiem.
EnglishAnd I still worked as a tour leader, traveled back and forth in China, Tibet and Central Asia.
Nadal pracując jako kierownik wycieczek, podróżowałam w tę i z powrotem do Chin, Tybetu i Azji Centralnej.