"toss" po polsku

EN

"toss" - polskie tłumaczenie

volume_up
toss {rzecz.}

EN toss
volume_up
{rzeczownik}

toss (też: cast, flip, group, part)
The next toss is a tail -- you get really excited.
Następny rzut - orzełek, emocje.
You're waiting with bated breath for the final toss.
Czekacie na ostatni rzut.
The first time they do it, maybe it happens after the 10th toss, as here.
Może to być po dziesiątym rzucie.
toss (też: cast)
toss (też: throw)

Przykłady użycia - "toss" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd you can count: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10 -- it happens after the 10th toss.
Liczymy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i dziesięć. ~~~ Po dziesiątym rzucie.
EnglishBut even if you toss a few numbers around, you're probably talking of an effective population of about 20,000 animals.
Bez względu na liczby, mówimy prawdopodobnie o populacji ok. 20 000 osobników.
EnglishSo, on this side, you get out your coins, and you toss and toss and toss.
Englishand though the waves thereof toss themselves, yet can they not prevail; though they roar, yet can they not pass over it.
którym położył morzu piasek za granicę ustawą wieczną, a nie przestąpi jej.
EnglishWho is this that riseth up like the Nile, whose waters toss themselves like the rivers?
EnglishThe first time they do it, maybe it happens after the 10th toss, as here.
EnglishImagine this half of the audience each get out coins, and they toss them until they first see the pattern head-tail-tail.
Wyobraźmy sobie, że połowa sali rzuca monetami aż po raz pierwszy wypadnie reszka-orzeł-orzeł.
EnglishIt's like saying, "If you toss a coin and get a head the first time, that won't affect the chance of getting a head the second time."
To stwierdzić, przy rzucaniu monetą, że pierwszy wynik nie wpływa na prawdopodobieństwo następnego.
EnglishThe second time, maybe it's after the fourth toss.
EnglishSo suppose we toss a coin repeatedly.
Załóżmy, że rzucamy monetą wielokrotnie.
EnglishThe next time, after the 15th toss.
EnglishThen you toss the coin.
EnglishSo if you toss a coin twice, the chance of getting a head twice are a half -- that's the chance the first time -- times a half -- the chance a second time.
Prawdopodobieństwo wyrzucenia dwóch reszek pod rząd to 1/2 razy 1/2, Prawdopodobieństwo wypadnięcia pierwszej reszki razy drugiej.
English. ~~~ When you toss a coin, you get a sequence of heads and tails.
Nasz eksperyment ma coś wspólnego z genetyką, mianowicie podczas rzucania monetą otrzymujemy sekwencję reszek lub orzełków.
EnglishHe will surely wind thee round and round, [and toss thee] like a ball into a large country; there shalt thou die, and there shall be the chariots of thy glory, thou shame of thy lord's house.
Prędko cię zatoczy jako kulę do ziemi szerokiej i przestronnej; tam umrzesz, tam i wozy sławy twojej zginą, o hańbo domu Pana swego
EnglishYou can take a runner like Ann Trason, or Nikki Kimball, or Jenn Shelton, you put them in a race of 50 or 100 miles against anybody in the world and it's a coin toss who's going to win.
Biegaczki jak Ann Trason, Nikki Kimball lub Jenn Shelton, w wyścigu na 100 lub 200 km przeciwko komukolwiek na świecie mają równe szanse.
EnglishEgypt riseth up like the Nile, and his waters toss themselves like the rivers: and he saith, I will rise up, I will cover the earth; I will destroy cities and the inhabitants thereof.
Egipt jako rzeka wzbiera, a jego wody wzruszają się jako rzeki, i mówi: Pociągnę, okryję ziemię, wygubię miasto, i tych, co w niem mieszkają.
EnglishAnd they take these little kids and they run them through these things till they teach them how to say, "Sir, yes, sir," and things like grenade toss and weapons care and maintenance.
Biorą te małe dzieci, każą im biegać po tych poligonach, aż nauczą je krzyczeć "Tak jest, sir", i tego jak rzucać granatami, jak dbać o broń i ją konserwować."