EN torment
volume_up
{rzeczownik}

torment (też: agony, ordeal)
for I have five brethren; that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment.
Albowiem mam pięć braci, aby im świadectwo wydał, żeby też i oni nie przyszli na to miejsce męki.
torment (też: tribulation, anguish)
As remote sensing methods develop, it is to be hoped that they will help reduce the bureaucracy which is a continual torment to farmers.
Ponieważ metody teledetekcji rozwijają się, można mieć nadzieję, że pomogą one w zredukowaniu biurokracji, która jest stałą udręką rolników.
torment (też: torture, bugger)
torment (też: anguish)
torment (też: torture)
torment (też: torture)

Przykłady użycia - "torment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn some way the eternal God must be able to enter into the souls of human beings and experience the torment within.
W jakiś sposób wiekuisty Bóg musi być w stanie przenikać do dusz ludzkich i doświadczać cierpień wewnątrz nich.
EnglishI adjure thee by God, torment me not.
Poprzysięgam cię przez Boga, abyś mię nie trapił.
EnglishMy dreams are like torment.
EnglishThe very least we should do is try to empathise with the traumas and torment of those who have to live with a raw memory of a crime, who have to live without their loved ones.
Powinniśmy przynajmniej spróbować wzbudzić w sobie empatię dla urazów i cierpień tych, którzy muszą żyć z okrutnym wspomnieniem zbrodni, którzy muszą żyć bez swoich bliskich.