"topic" po polsku


Czy chodziło Ci o topić
EN

"topic" - polskie tłumaczenie

volume_up
topic {rzecz.}
PL
PL

EN topic
volume_up
{rzeczownik}

- (EL) Madam President, the topic of today's discussion is misconceived.
Temat dzisiejszej dyskusji jest chybiony.
There remains a third topic that you have also mentioned: political declarations.
Jest jeszcze trzeci temat, który wymieniano: deklaracje polityczne.
It is for audiences who already have a basic understanding of the topic.
Przeznaczone są dla osób, które mają już podstawową wiedzę na ten temat.

Synonimy (angielski) dla "topic":

topic

Przykłady użycia - "topic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe future of children is a topic requiring and deserving of our attention.
Przyszłość dzieci jest tematem wymagającym naszej uwagi i zasługującym na nią.
EnglishBut I want to tell you, I think it's an important topic that we need to care about.
Ale chcę was przekonać, że mimo to, jest bardzo ważny i warto się nim zająć.
English(GA) Madam President, thank you for giving me the opportunity to speak on this topic.
(GA) Pani Przewodnicząca! Dziękuję za umożliwienie mi zabrania głosu w tej sprawie.
EnglishThe topic of biofuels was discussed in detail during the various EP sessions.
Kwestia biopaliw była przedmiotem szczegółowej dyskusji w trakcie wielu posiedzeń PE.
EnglishThat debate was particularly lively, notably on the topic of the integrated approach.
Debata ta była szczególnie ożywiona, a zwłaszcza w temacie zintegrowanego podejścia.
EnglishI would ask all my fellow Members to also take an interest in this topic.
Zwracam się do wszystkich koleżanek i kolegów posłów o zainteresowanie się tą sprawą.
EnglishThe central topic of this meeting will be the problem of financial stability.
Głównym tematem tego posiedzenia będzie problem stabilności finansowej.
EnglishI also thought that the pointed observations made specifically on this topic were sound.
Uważam także, że spostrzeżenia dokonane w tym temacie były bardzo rozsądne.
EnglishWe are not rich enough to be able to postpone dealing with this topic.
Nie jesteśmy dostatecznie bogaci, aby móc opóźniać rozwiązanie tego problemu.
English(DE) Mr President, we have no objection to this topic being placed on the agenda.
(DE) Panie Przewodniczący! Nie mamy zastrzeżeń do umieszczenia tego tematu w porządku obrad.
EnglishThe Commission is not at the moment submitting any proposals on this topic.
W tym momencie Komisja nie przedstawia żadnych wniosków w tym zakresie.
EnglishRoad infrastructure management is therefore an important topic for Europe.
Zarządzanie infrastrukturą drogową jest więc ważnym tematem dla Europy.
EnglishHowever, I am even more pleased that this is a topic which is genuinely European.
Moje zadowolenie jest tym większe, że natura omawianego zagadnienia jest na wskroś europejska.
EnglishI would also like to thank him for the attention he devoted to this topic.
Ponadto chciałabym podziękować mu za uwagę, jaką poświęcił tej sprawie.
EnglishConsumer protection organisations are already sceptical about the EU's approach to this topic.
Organizacje ochrony praw konsumenta są sceptyczne do stanowiska UE w tej kwestii.
EnglishI can tell you that tomorrow, we are going to our first country visit on this topic.
Mogę państwu powiedzieć, że jutro udajemy się z wizytą w tej sprawie do pierwszego z krajów.
EnglishHowever, we have no objection to this topic being on the agenda.
Nie mamy jednak żadnych zastrzeżeń do umieszczenia tej kwestii w porządku obrad.
EnglishOnce again Mrs Thomsen has proved extremely knowledgeable on this topic.
Nie po raz pierwszy pani posłanka Thomsen wykazała się niezwykłą znajomością tej materii.
EnglishBecause of time constraints, I will keep my comments to just one topic.
Ze względu na ograniczenia czasowe, w swojej wypowiedzi poruszę tylko jedno zagadnienie.
EnglishThis is a difficult topic on which the EU and the United States are still very far apart.
To trudne zagadnienie, które nadal bardzo różni UE i Stany Zjednoczone.