EN

Thursday {rzeczownik}

volume_up
We are holding a special meeting of the College on this issue on Thursday.
W czwartek odbędzie się specjalne posiedzenie kolegium w tej sprawie.
I ask that the - possibly amended - motion for a resolution be approved on Thursday.
Wnoszę o zatwierdzenie w czwartek projektu rezolucji, być może zmienionego.
Budget discharges 2007, (Vote will be held on Thursday) (debate)
Absolutoria budżetowe 2007 (Głosowanie odbędzie się w czwartek) (debata)

Synonimy (angielski) dla "Thursday":

Thursday
English
Holy Thursday

Przykłady użycia - "Thursday" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe vote on the resolution will take place tomorrow (Thursday 15 January 2009).
Głosowanie nad rezolucją odbędzie się jutro (czwartek, 15 stycznia 2009 r.).
EnglishThe rules of the European Parliament are not altered on Thursday afternoons.
Zasady Parlamentu Europejskiego nie zostają zmienione w czwartkowe popołudnia.
EnglishI want the European Council to be reminded of that at its meeting on Thursday.
Chciałbym, aby Radzie Europejskiej przypomniano o tym podczas posiedzenia w czwartek.
EnglishI hope that you, my fellow colleagues, will vote on this legislation on Thursday.
Drodzy koledzy! Mam nadzieję, że w czwartek zagłosujecie za przyjęciem tych przepisów.
EnglishI ask that the - possibly amended - motion for a resolution be approved on Thursday.
Wnoszę o zatwierdzenie w czwartek projektu rezolucji, być może zmienionego.
EnglishThe vote on the motions for resolutions on Tunisia will take place on Thursday.
Głosowanie nad przyjęciem projektów rezolucji w sprawie Tunezji odbędzie się w czwartek.
EnglishThe vote will take place tomorrow, Thursday, 11 November 2010, at 12:00.
Głosowanie odbędzie się jutro, w czwartek 11 listopada 2010 r. o godz. 12.00.
EnglishThe vote will take place tomorrow, Thursday, 25 November 2010, at 12:00.
Głosowanie odbędzie się jutro, w czwartek 25 listopada 2010 r. o godz. 12.00.
EnglishThe vote on the report by Mrs Ţicău will take place on Thursday 23 April 2009.
Głosowanie nad sprawozdaniem pani poseł Ţicău odbędzie się w czwartek, 23 kwietnia 2009 r.
EnglishThey used to be held on Fridays, then they moved to Thursday afternoons.
Dawniej odbywały się one w piątki, a potem przeniesiono je na czwartkowe popołudnia.
EnglishOn Thursday, almost all Members of the European Parliament leave Strasbourg at 13.30.
W czwartek prawie wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego wyjeżdżają o godz. 13.30.
EnglishThe vote will take place today, Thursday, 25 November 2010, at 12:00.
Głosowanie odbędzie się dziś, w czwartek, 25 listopada 2010 r. o godz. 12.00.
EnglishThe vote will take place tomorrow, Thursday, 21 October 2010, at 12:00.
Głosowanie odbędzie się w czwartek, 21 października 2010 r. o godz. 12:00.
EnglishThe vote will take place today, Thursday 21 October 2010, at 12.00.
Głosowanie odbędzie się dziś tj. w czwartek 21 października 2010 r. o godz. 12.00.
EnglishThe vote will take place at midday tomorrow (Thursday, 17 February 2011).
Głosowanie odbędzie się jutro w południe (w czwartek 17 lutego 2011 r.).
EnglishThe vote will take place tomorrow, Thursday 4 December 2008 at 12 noon.
Głosowanie odbędzie się jutro, w czwartek 4 grudnia 2008 r. o godz. 12.00.
EnglishThe vote on the Surján, Maňka and Böge reports will take place on Thursday.
Głosowanie nad sprawozdaniami panów posłów Surjána, Maňki i Bögego odbędzie się w czwartek.
EnglishSo the proposal, supported by a majority of groups, is that we do not have a vote this Thursday.
A zatem wnioskuję, z poparciem większości grup, aby nie głosować w ten czwartek.
EnglishWhat we will vote on now on Thursday is a draft and a political message.
Przedmiotem naszego czwartkowego głosowania będzie teraz projekt i przesłanie polityczne.
EnglishThe vote will take place today, Thursday 8 July 2010, at 12.00.
Głosowanie odbędzie się dzisiaj, czyli w czwartek, w dniu 8 lipca o godz. 12.00.