"throw-in" po polsku

EN

"throw-in" - polskie tłumaczenie

EN throw-in
volume_up
{rzeczownik}

1. Sport

throw-in
throw-in

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "throw-in"

throw rzeczownik
to throw czasownik
in przyimek
in-
Polish

Przykłady użycia - "throw-in" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTen years on, I do not think we should throw the baby out with the bathwater.
Po dziesięciu latach nie wydaje mi się, że powinniśmy wylewać dziecko z kąpielą.
EnglishWe believe that Europeans must finally vote and throw this treaty into the sea.
Wierzymy, że Europejczycy wreszcie zagłosują i wyrzucą ten traktat do kosza.
EnglishMadam President, I would like to throw some light on one particular aspect today.
Pani przewodnicząca! Chciałbym dziś naświetlić ten szczególny aspekt sprawy.
EnglishYou should not throw away any medicine through wastewater or household waste.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
EnglishThey're dying to throw the whole thing out and start fresh, but they can't.
Umarliby za możliwość rzucenia wszystkiego i zaczęcia od nowa, ale nie mogą.
EnglishEveryone is ready to throw in money, in terms of free money aid to developing countries.
Każdy jest gotów dać pieniądze jako wolny datek na pomoc krajom rozwijającym się.
EnglishUnscrew the capped needle and throw away as directed by your healthcare professional.
Należy odkręcić zabezpieczoną igłę i wyrzuć zgodnie z instrukcjami personelu medycznego.
EnglishThe question I leave you with now is which is the ballast you would like to throw overboard?
Pozostawiam Was teraz z pytaniem: jaki balast chcielibyście Wy wyrzucić za burtę?
EnglishAnd all of Tucson could be like this if everybody would just revolt and throw away the rake.
Takie mogłoby być całe Tucson, gdyby wszyscy zbuntowali się i wyrzucili grabie.
EnglishAnd then and only then, we throw down that mathematical structure.
Wtedy, i tylko wtedy, wprowadzamy układ współrzędnych Matematyka służy rozmowie.
EnglishThis has enabled it to throw off the shackles and to grow in an admirable way.
To pozwoliło mu zrzucić pęta i rozwijać się w godny podziwu sposób.
EnglishI do not think we can afford to throw fish back in the sea when they are so valuable.
Nie uważam, żeby stać nas było na wyrzucanie z powrotem do morza ryb, które tak wartościowe.
EnglishHowever, in this connection, we should not throw the baby out with the bathwater.
Jednak w związku z tym nie powinniśmy wylewać dziecka z kąpielą.
Englishand I will cut off the cities of thy land, and will throw down all thy strongholds.
I wygubię miasta ziemi twojej, a poburzę wszystkie twierdze twoje.
EnglishBut at the time we had to throw in the towel. ~~~ It was deemed impossible.
Ale wówczas musieliśmy go porzucić, gdyż uznaliśmy go za niemożliwy.
EnglishAfter application of the cream, throw away the opened sachet and wash hands with soap and water.
Po nałożeniu kremu należy wyrzucić otwartą saszetkę i umyć ręce wodą z mydłem.
EnglishNext time you're about to throw out an appliance, don't throw it out.
Następnym razem, gdy będziesz chciał wyrzucić urządzenie -- nie rób tego.
EnglishI am reminding you of this because it is all too easy to throw the baby out with the bathwater.
Przypominam państwu o tym, ponieważ zbyt łatwo jest wylać dziecko z kąpielą.
EnglishThe EU solution is to throw millions of euros at renovating and building thousands of houses.
Rozwiązaniem UE jest wydawanie milionów euro na wyremontowanie i budowę tysięcy domów.
EnglishThrow away the syringe into a dedicated waste container with a lid.
● Wyrzucić strzykawkę do przeznaczonego na odpady zamykanego pojemnika.