EN

to thin [thinned|thinned] {czasownik}

volume_up
to thin

Przykłady użycia - "to thin" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishDo not wear very thin clothing because it will not protect you from strong light.
Nie nosić bardzo cienkiego ubrania, ponieważ nie ochroni ciała przed silnym światłem.
EnglishIn order to minimize the weight, it's very thin, it's as thin as a sandwich wrapper.
W celu zminimalizowania wagi jest ona bardzo cienka, taka, jak papier śniadaniowy.
EnglishProtopy ointment should be applied as a thin layer to affected areas of the skin.
Cienką warstwę maści Protopy należy nanieść na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry.
EnglishProtopic ointment should be applied as a thin layer to affected areas of the skin.
Cienką warstwę maści Protopic należy nanieść na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry.
EnglishAnd, behold, seven ears, thin and blasted with the east wind, sprung up after them.
Potem rzekł Bóg: Niech będzie rozpostarcie, w pośrodku wód, a niech dzieli wody od wód.
EnglishOsteoporosis is a disease that causes your bones to become thin and fragile.
Kości ludzi chorych na osteoporozę stają się cieńsze i bardziej łamliwe.
EnglishThe Rajapaksa Government is, in fact, a dictatorship with a very thin democratic veneer.
Rząd Rajapaksy to w gruncie rzeczy dyktatura o bardzo wątłych przejawach demokracji.
EnglishDo not wear very thin clothing because it will not protect you from strong light.
Nie należy nosić bardzo cienkiego ubrania, ponieważ nie ochroni ciała przed silnym światłem.
Englishphenytonin (used to treat epilepsy), Warfarin or phenprocoumon (used to thin the blood) or
fenytoina (stosowana w padaczce), warfaryna lub fenprokumon (stosowane w celu
EnglishThe camera can also be mounted covertly behind a thin metal sheet in a doorway or an ATM.
Kamerę można także zamontować w ukryciu za cienką blachą w drzwiach lub w bankomacie.
EnglishIf you are exceptionally thin, use only the thigh or outer surface of the arm for injection.
Wyjątkowo szczupłe osoby, mogą wykonywać zastrzyk jedynie w udo lub w zewnętrzną ic
EnglishApply Protopy as a thin layer to affected areas of your skin. in ic
Należy nanieść cienką warstwę maści Protopy na zmienioną powierzchnię skóry.
EnglishThis is 20 microns thin, so this is about a baby hair's width.
Jest cienka na 20 mikronów, a więc jest mniej więcej grubości włosa niemowlęcia.
EnglishApply Protopic as a thin layer to affected areas of your skin.
Należy nanieść cienką warstwę maści Protopic na zmienioną powierzchnię skóry.
EnglishIt spreads out to be really thin, so you have a hard time corralling it.
Rozlewa się, tworząc cienką warstwę, więc bardzo ciężko ją zgarnąć.
EnglishThe ointment should be applied as a thin layer to affected areas of the skin.
Cienką warstwę maści nakładać na miejsca zmienione chorobowo.
Englishif you or your family tend to suffer from bleeding problems or you are taking medicines to thin
jeśli u pacjenta lub w jego rodzinie występują tendencje do problemów z krwawieniem lub
EnglishI don't know what's worse, the ones who put on weight... or those who work out and stay too thin.
Nie wiem które są gorsze, czy te co tyją... czy te co ćwiczą i robią się co raz chudsze.
EnglishThirdly, let me say that the reference to health in this is remarkably thin.
Po trzecie, chcę powiedzieć, że w tym kontekście mowa o zdrowiu ma szczególnie powierzchowny wydźwięk.
EnglishKentera is a thin, flexible, translucent transdermal patch that you apply to your skin.
Lek Kentera jest cienkim, elastycznym, przezroczystym plastrem, przeznaczonym do naklejania na skór.