"the world" po polsku

EN

"the world" - polskie tłumaczenie

PL

EN the world
volume_up
{rzeczownik}

the world (też: earth, world, the universe, the globe)
He was in the world, and the world was made through him, and the world knew him not.
Na świecie był, a świat przezeń uczyniony jest; ale go świat nie poznał.
There is no such thing as a "Western world" and "developing world."
Nie ma takiej rzeczy, jak "Świat Zachodu", czy "świat rozwijający się".
The world is full of wonder. ~~~ But the world of graphic design, for the most part, is not.
Świat jest pełen dziwów, choć świat projektów graficznych zwykle nie jest.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "the world"

the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
world rzeczownik
Polish
world przymiotnik
Polish

Przykłady użycia - "the world" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe World Trade Organisation (WTO) Ministerial conference is held in Doha, Qatar.
Ministerialna konferencja Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Dausze w Katarze.
EnglishEast Asia today has more of those global hubs than any other region in the world.
W dzisiejszej Azji Wschodniej jest więcej tych centrów niż gdziekolwiek indziej.
EnglishThis thwarts the strategy of the World Bank and the International Monetary Fund.
To pokrzyżowało strategię Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
EnglishI believe what Mr Klute says should form part of a strategy in the outside world.
Uważam, że to, co mówi pan Klute, powinno stać się częścią strategii zewnętrznej.
EnglishWe can start by asking ourselves: does the European Union count in the world?
Możemy zacząć od zadania sobie pytania: czy Unia Europejska liczy się w świecie?
EnglishIt can borrow against the total amount of dollars in circulation in the world.
Może zaciągać pożyczki w stosunku do całkowitej sumy dolarów w obiegu na świecie.
EnglishIreland, my own country, per capita is the sixth largest donor of aid in the world.
Irlandia, mój kraj, jest szóstym największym dawcą pomocy per capita na świecie.
EnglishWith just 7% of the world's population, Europe accounts for 30% of economic output.
Posiadając zaledwie 7% światowej populacji, Europa daje 30% produkcji światowej.
EnglishLong may we continue to have better access to the growing markets of the world.
Miejmy nadzieję na coraz lepszy dostęp do rozwijających się rynków na świecie.
EnglishEurope can now call itself the world leader in the fight against climate change.
Europa może się teraz mianować światowym liderem w walce ze zmianami klimatu.
EnglishHe is an architect of the current economic crisis, not a saviour of the world.
Jest architektem dzisiejszego kryzysu gospodarczego, a nie zbawicielem świata.
EnglishThey also want cultural diversity to be the ambassador of Europe in the world.
Ludzie chcą również, by różnorodność kulturowa była ambasadorem Europy na świecie.
EnglishThis means that concentrating solely on CO2 will not make the world a better place.
Oznacza to, że koncentracja wyłącznie na kwestii CO2 nie zmieni świata na lepsze.
EnglishMember States will reform if they are exposed to pressure from the world economy.
Państwa będą się reformowały, jeśli będą wystawione na presję gospodarki światowej.
EnglishSo this is our icon to non-violence in our world -- one of our living icons.
To nasza ikona wyrzeknięcia się przemocy w naszym świecie jedna z żyjących ikon.
EnglishAnd of course fences around the world are all Cartesian, all strictly linear.
Oczywiście wszędzie na świecie ogrodzenia są kartezjańskie, całkowicie liniowe.
EnglishI'm going to do an international biennial; I need artists from all around the world.
Jeśli ma to być biennale międzynarodowe, to potrzebuję artystów z całego świata.
EnglishWe are all concerned with things that we see in the world that we are aware of.
Wszyscy martwimy się rzeczami, które widzimy na świecie, których jesteśmy świadomi.
EnglishThey tell us about our world in a lot of different ways, and particularly the ocean.
Opowiadają nam o świecie na wiele różnych sposobów, a w szczególności o oceanie.
EnglishThat's why this year China will become the world's largest English-speaking country.
Dlatego w tym roku (2009) Chiny staną się największym krajem angielskojęzycznym.