"the bottom line is" po polsku

EN

"the bottom line is" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "the bottom line is" w kontekście.

Przykłady użycia - "the bottom line is" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe bottom line will always be the rules in Regulation (EC) No 1049/2001.
Podstawę stanowić będą zawsze przepisy rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.
EnglishHowever, when it comes to the bottom line, I am pleased and satisfied.
Jednakże w ostatecznym rozrachunku jestem zadowolony i usatysfakcjonowany.
EnglishSo, the bottom line is that almost all research using submersibles has taken place well below 500 feet.
Zatem niemal wszystkie naukowe łodzie podwodne schodzą sporo poniżej 160 metrów.
EnglishI'm interested in what I like to call the "triple bottom line" that sustainable development can produce.
Ludzi do działania motywują rezultaty, albo to co wydaje im się być rezultatem.
EnglishTR: So the bottom line is, maybe it was where to go to work, and you met the love of your life there.
TR: więc może to być wybór pracy, w której poznaliście miłość swojego życia.
EnglishThe bottom line, however, is that the state, including the EU, should not intervene in the economy.
W gruncie rzeczy państwo nie powinno jednak ingerować w gospodarkę.
EnglishThe bottom line is that the internal market for defence-related products is not working.
Zasadniczy problem polega na tym, że nie funkcjonuje wewnętrzny rynek produktów związanych z obronnością.
EnglishAnd the bottom line, major thing that has come through in every single drill: nobody knows who's in charge.
Wszystkie ćwiczenia ujawniają ten sam problem: nikt nie wie, kto dowodzi.
EnglishThat will pay off on the bottom line, in a world where there will be a struggle over resources.
W ostatecznym rozrachunku przyniesie to korzyści w świecie, w którym będzie się toczyć walka o zasoby.
EnglishThe bottom line is that we must and will protect children.
Zasadniczą kwestią jest to, że musimy i będziemy chronić dzieci.
EnglishHowever, the bottom line here is that there is a 2.3% increase when inflation is expected to be 2.8%.
Jednak najważniejsze jest to, że wzrost wyniesie 2,3 % przy szacowanej inflacji na poziomie 2,8 %.
EnglishBottom line is, there is a lot of problems out there in the world.
Sedno w tym, że w świecie jest mnóstwo problemów.
EnglishSupport investments with a triple-bottom-line return.
Wspierajcie inwestycje, które służą wszystkim zainteresowanym.
EnglishThe bottom line of what I've said here is that we really should not think of happiness as a substitute for well-being.
Chodzi o to, że nie powinniśmy myśleć o szczęściu jak o zamienniku dobrego samopoczucia.
EnglishAnd this, let me tell you, is very good for the bottom line.
Moim zdaniem to bardzo dobre dla wyników finansowych.
EnglishThat is the bottom line. That is the reason we support visa facilitation and visa waiver.
Jest to kwestia o zasadniczym znaczeniu i powód, dla którego poparliśmy ułatwienia w wydawaniu wiz oraz zniesienie wiz.
EnglishMy bottom line is growth and employment.
Dla mnie najważniejsze znaczenie mają wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
EnglishJM: There are many usages of this data, but the bottom line is that the historical record is being digitized.
JM: Jest wiele zastosowań dla tych danych, ale puenta jest taka, że dane historyczne są cyfryzowane.
EnglishThe bottom line is that we shall have to act immediately.
Najważniejsze jest to byśmy reagowali natychmiast.
EnglishNow Coke has a very clear bottom line -- they report to a set of shareholders, they have to turn a profit.
Coca-Cola ma jasno określony rezultat finansowy. ~~~ Zdają raport przed akcjonariuszami. ~~~ Muszą wykazać zysk.

Pozostałe hasła

English
  • the bottom line is

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.