"term condition" po polsku

EN

"term condition" - polskie tłumaczenie

term condition
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "term condition"

term rzeczownik
term przymiotnik
condition rzeczownik
to condition czasownik

Przykłady użycia - "term condition" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe medical term for this condition is Hypoactive Sexual Desire Disorder, also known as HSDD.
Termin medyczny określający ten stan to zmniejszony popęd płciowy znany także jako HSDD (Hypoactive Sexual Desire Disorder).
EnglishThe medical term for this condition is ‘ patent ductus arteriosus’, i. e. an open ductus arteriosus.
Medyczny termin na określenie tego stanu brzmi: ‘ przetrwały przewód tętniczy ’, tzn. przewód tętniczy, który nie uległ zamknięciu.
EnglishMutiple sclerosis (MS) is a long-term condition that affects the central nervous system (CNS), particularly the functioning of the brain and spinal cord.
Stwardnienie rozsiane (multiple sclerosis – MS) jest przewlekłą chorobą, która dotyczy ośrodkowego układu nerwowego (OUN), wpływającą w szczególności na funkcjonowanie mózgu i rdzenia kręgowego.
EnglishMultiple sclerosis (MS) is a long-term condition that affects the central nervous system (CNS), particularly the functioning of the brain and spinal cord.
Stwardnienie rozsiane (mutiple sclerosis – MS) jest przewlekłą chorobą, która dotyczy ośrodkowego układu nerwowego (OUN), wpływającą w szczególności na funkcjonowanie mózgu i rdzenia kręgowego.